Ministerfuncties Nationale/Federale regering

Ministerfunctie
Eerste Minister
Eerste Minister, belast met Begroting en Wetenschapsbeleid
Eerste Minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Eerste Minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en Asielbeleid
Eerste Minister, belast met de Coördinatie van het Wetenschapsbeleid
Eerste Minister, belast met de Economische Coördinatie en met de Coördinatie van het Wetenschapsbeleid
Eerste Minister, belast met de Modernisering en Informatisering van de Openbare Diensten
Lid van de Ministerraad
Lid van de Ministerraad belast met de plaatsvervanging van de Eerste Minister, van het Algemeen Bestuur en van de Administratieve Hervorming
Lid van de Ministerraad belast met de plaatsvervanging van de Eerste Minister, van het Algemeen Bestuur en van de Administratieve Hervorming en belast met het ondervoorzitterschap van de kabinetsraad
Lid van de Staatsraad
Minister toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met de Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de Fiscale Fraude
Minister van 's Lands Wederuitrusting
Minister van Afrikaanse Zaken
Minister van Ambtenarenzaken
Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen
Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
Minister van Arbeid
Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg
Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, belast met de Ordening van de Economische Politiek
Minister van Begroting
Minister van Begroting en Adjunct voor Nationale Opvoeding
Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
Minister van Begroting en Consumentenzaken
Minister van Begroting en Overheidsbedrijven
Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid, belast met Mobiliteit, Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Minister van Begroting en van Wetenschapsbeleid
Minister van Begroting en Wetenschapsbeleid
Minister van Begroting, belast met de Coördinatie van de Institutionele Hervormingen
Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
Minister van Begroting, belast met Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen
Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
Minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
Minister van Begroting, Wetenschapsbeleid en het Plan
Minister van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi
Minister van Bevoorrading
Minister van Binnenlandse Zaken
Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken
Minister van Binnenlandse Zaken en Begroting
Minister van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken
Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
Minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele hervormingen
Minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw
Minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt
Minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Onderwijs
Minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid
Minister van Binnenlandse Zaken, belast met het Ondervoorzitterschap van het Kabinet
Minister van Binnenlandse Zaken, belast met Volksgezondheid
Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Minister van Binnenlandse Zaken, Openbaar Ambt en Decentralisatie
Minister van Binnenlandse Zaken, van de Modernisering van de Openbare Diensten, en van de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen
Minister van Brusselse Aangelegenheden
Minister van Brusselse Aangelegenheden en van Ontwikkelingssamenwerking
Minister van Buitenlandse Betrekkingen
Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Minister van Buitenlandse Handel
Minister van Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Minister van Buitenlandse Handel en Technische Bijstand
Minister van Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Minister van Buitenlandse Handelsbetrekkingen
Minister van Buitenlandse Zaken
Minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel
Minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
Minister van Buitenlandse Zaken en Marine
Minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
Minister van Buitenlandse Zaken en van Ontwikkelingssamenwerking
Minister van Buitenlandse Zaken, belast met de Coördinatie van het Buitenlands Beleid
Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
Minister van Burgerlijke en Militaire Intendantie
Minister van Communautaire Betrekkingen
Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
Minister van Cultuur, Adjunct voor Nationale Opvoeding
Minister van de Franse Gemeenschap
Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw
Minister van de Nederlandse Gemeenschap
Minister van de Vlaamse Gemeenschap
Minister van de Vlaamse Gemeenschap en Adjunct voor Nationale Opvoeding
Minister van Defensie
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee
Minister van Economie en Telecommunicatie
Minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
Minister van Economie en Werk
Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
Minister van Economie, Consumenten en Noordzee
Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, belast met Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude
Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
Minister van Economische Coördinatie
Minister van Economische Coördinatie en 's Lands Wederuitrusting
Minister van Economische Zaken
Minister van Economische Zaken en Energie
Minister van Economische Zaken en het Plan
Minister van Economische Zaken en het Plan, belast met de Herstructurering van het Ministerie van Onderwijs
Minister van Economische Zaken en Middenstand
Minister van Economische Zaken, lid van het Kernkabinet voor Algemeen Beleid
Minister van Economische Zaken, Middenstand en Landbouw
Minister van Economische Zaken, Middenstand en Ravitaillering
Minister van Energie
Minister van Energie en Brandstof
Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Minister van Europese Zaken
Minister van Europese Zaken en van de Nederlandse Cultuur
Minister van Financiën
Minister van Financiën en Buitenlandse Handel
Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
Minister van Financiën en Middenstand
Minister van Financiën en Openbare Werken
Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en met de Nationale Loterij
Minister van Financiën, lid van het Kernkabinet voor Algemeen Beleid
Minister van Franse Cultuur
Minister van Franse Cultuur en van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
Minister van het Algemeen Bestuur en der Pensioenen
Minister van het Brusselse Gewest
Minister van het Brusselse Gewest en Institutionele Hervormingen
Minister van het Brusselse Gewest en Institutionele Hervormingen, belast met de Herstructurering van het Ministère de l’Education nationale
Minister van het Gezin en van de Huisvesting
Minister van het Plan en van Wetenschapsbeleid, lid van het Kernkabinet voor Algemeen Beleid
Minister van het Steenkoolwezen
Minister van het Vlaamse Gewest
Minister van het Waalse Gewest
Minister van Institutionele Hervormingen, belast met de Herstructurering van het Ministère de l'Éducation nationale en het Ministerie van het Brusselse Gewest
Minister van Intendantie
Minister van Invoer
Minister van Invoer en Ravitaillering
Minister van Justitie
Minister van Justitie en Economische Zaken
Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
Minister van Justitie en Middenstand
Minister van Justitie en Noordzee
Minister van Justitie en van de Franse Cultuur
Minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
Minister van Justitie, belast met Noordzee
Minister van Justitie, Buitenlandse Handel en Institutionele Hervormingen
Minister van Klimaat en Energie
Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
Minister van Koloniën
Minister van Landbouw
Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
Minister van Landbouw en Middenstand
Minister van Landbouw en Openbare Werken
Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken
Minister van Landsverdediging
Minister van Landsverdediging en van Brusselse Aangelegenheden
Minister van Landsverdediging, belast met Energie
Minister van Landsverdediging, lid van het Kernkabinet voor Algemeen Beleid
Minister van Leefmilieu en Pensioenen
Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu
Minister van Maatschappelijke Voorzorg en Volksgezondheid
Minister van Middenstand
Minister van Middenstand en Economische Zaken
Minister van Middenstand en Landbouw
Minister van Middenstand en Landbouw, belast met Ontwikkelingssamenwerking
Minister van Middenstand en van Institutionele en Administratieve Hervormingen
Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
Minister van Middenstand, van het Plan en Adjunct voor de Franse Gemeenschap
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, belast met Buitenlandse Handel
Minister van Migratie- en Asielbeleid
Minister van Mobiliteit
Minister van Mobiliteit en Sociale Economie
Minister van Mobiliteit en Vervoer
Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Minister van Mobiliteit, belast met skeyes en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Minister van Nationale Herinrichting
Minister van Nationale Inlichting
Minister van Nationale Opvoeding
Minister van Nationale Opvoeding en Cultuur
Minister van Nederlandse Cultuur
Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden
Minister van Nijverheid en Arbeid
Minister van Nijverheid, Arbeid en Bevoorrading
Minister van Nijverheid, Arbeid en Maatschappelijke Voorzorg
Minister van Nijverheid, Middenstand en Binnenlandse Handel
Minister van Onderwijs
Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Minister van Oorlog
Minister van Openbaar Ambt
Minister van Openbaar Ambt en Institutionele Hervormingen
Minister van Openbaar Ambt en Wetenschapsbeleid, belast met de Coördinatie van het Leefmilieubeleid
Minister van Openbaar Onderwijs
Minister van Openbare Werken
Minister van Openbare Werken en Institutionele Hervormingen
Minister van Openbare Werken en van Werkloosheidsbestrijding
Minister van Openbare Werken en Wederopbouw
Minister van Openbare Werken en Werkverschaffing
Minister van Openbare Werken, lid van het Kernkabinet voor Algemeen Beleid
Minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
Minister van Pensioenen
Minister van Pensioenen en Grote Steden
Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
Minister van Pensioenen, Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie
Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie en van Pensioenen
Minister van Ravitaillering
Minister van Ruanda-Urundi
Minister van Sociale Voorzorg
Minister van Sociale Voorzorg en Pensioenen
Minister van Sociale Voorzorg en Volksgezondheid
Minister van Sociale Zaken
Minister van Sociale Zaken en Institutionele Hervormingen
Minister van Sociale Zaken en Pensioenen
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een Handicap, Beroepsrisico's, en Wetenschapsbeleid
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
Minister van Spoorwegen
Minister van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen
Minister van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen en Telegrafen
Minister van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen, Telegrafen, Telefonen en Luchtvaart
Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
Minister van Tewerkstelling en Arbeid
Minister van Tewerkstelling en Arbeid en van Waalse Aangelegenheden
Minister van Tewerkstelling en Arbeid en van Waalse Aangelegenheden, belast met de Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Minister van Verkeerswezen
Minister van Verkeerswezen en Buitenlandse Handel
Minister van Verkeerswezen en Institutionele Hervormingen
Minister van Verkeerswezen en Openbare Werken
Minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven
Minister van Verkeerswezen en Posterijen, Telegrafie en Telefonie
Minister van Verkeerswezen en van Havenbeleid
Minister van Verkeerswezen, belast met de Sociale Coördinatie
Minister van Verkeerswezen, Posterijen, Telegrafie en Telefonie en Nationaal Instituut voor Radio-Omroep
Minister van Vervoer
Minister van Vlaamse Aangelegenheden
Minister van Voedselvoorziening
Minister van Volksgezondheid
Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu
Minister van Volksgezondheid en Pensioenen
Minister van Volksgezondheid en van het Gezin
Minister van Volksgezondheid, Leefmilieu en Gezin
Minister van Voorlichting
Minister van Waalse Aangelegenheden
Minister van Waalse Aangelegenheden, toegevoegd aan de Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu
Minister van Wederopbouw
Minister van Werk
Minister van Werk en Gelijke Kansen
Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid
Minister van Werk en Pensioenen
Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, en belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
Minister van Werkgelegenheid
Minister van Werkgelegenheid, belast met Mobiliteit en Vervoer
Minister van Wetenschappen en Kunsten
Minister van Wetenschapsbeleid
Minister van Wetenschapsbeleid, belast met Infrastructuur
Minister van Wetenschapsbeleid, van de Oostkantons en van het Toerisme
Minister van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen
Minister voor Coördinatie van de institutionele hervormingen
Minister voor Culturele Aangelegenheden
Minister voor Economische Coördinatie
Minister voor Hervorming der Instellingen
Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
Minister voor Oorlogsgetroffenen
Minister voor Oorlogsschade
Minister voor Oorlogsschade en Burgerlijke Oorlogsgetroffenen
Minister zonder portefeuille
Minister zonder portefeuille, belast met de Algemene Zaken in Afrika
Minister zonder portefeuille, belast met de Economische en Financiële Afrikaanse Zaken
Minister zonder portefeuille, belast met de Economische en Financiële Zaken van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi
Minister zonder portefeuille, belast met Wetenschapsbeleid en -programmatie
Minister, Adjunct voor Buitenlandse Zaken
Minister, Adjunct voor Economische Zaken
Minister, Adjunct voor Financiën
Minister, Adjunct voor Nationale Opvoeding en Cultuur
Minister, Adjunct voor Wetenschapsbeleid
Minister, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
Minister, toegevoegd aan de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek
Minister-Directeur van Oorlog
Minister-Onderstaatssecretaris voor Culturele Zaken
Minister-Onderstaatssecretaris voor de Begroting
Minister-Onderstaatssecretaris voor de Energie
Minister-Onderstaatssecretaris voor Posterijen, Telegraaf en Telefoon
Minister-Ondervoorzitter van de Raad, belast met de Coördinatie van het Infrastructuurbeleid
Minister-Ondervoorzitter van de Raad, belast met de Coördinatie van het Sociaal Beleid
Minister-Staatssecretaris voor de Franse Cultuur
Minister-Staatssecretaris voor de Nederlandse Cultuur
Minister-Staatssecretaris voor Europese Zaken, Adjunct bij de Minister van Buitenlandse Zaken
Minister-Staatssecretaris voor het Openbaar Ambt en voor het Toerisme
Minister-Staatssecretaris voor Nationale Opvoeding
Minister-Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel, Adjunct bij de Minister van Buitenlandse Zaken
Minister-Staatssecretaris voor Posterijen, Telegrafie en Telefonie
Minister-Staatssecretaris voor Streekeconomie
Minister-Staatssecretaris, Adjunct bij de Eerste Minister voor de Streekeconomie
Minister-Staatssecretaris, Adjunct bij de Eerste Minister voor het Openbaar Ambt
Minister-Staatssecretaris, Adjunct bij de Minister van Financiën
Minister-Staatssecretaris, Adjunct bij de Minister van Nationale Opvoeding
Onder-Staatssecretaris voor Bevoorrading
Onder-Staatssecretaris voor de Hulp aan Vluchtelingen, Arbeid en Sociale Voorzorg
Onder-Staatssecretaris voor Landsverdediging
Onder-Staatssecretaris voor Openbaar Onderwijs
Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de Minister van Werk en Pensioenen
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, Bestrijding van de Fiscale Fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Financiën
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, Wetenschapsbeleid, en Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Justitie
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee
Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie, belast met Noordzee
Staatssecretaris voor Begroting en voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Werk
Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de Minister van Justitie
Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Minister van Begroting
Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Minister van Begroting, Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid, toegevoegd aan de Minister belast met Migratie- en Asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en Asielbeleid betreft, toegevoegd aan de Eerste Minister, Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de Minister van Justitie, Staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Vice-Eerste Minister
Staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Staatssecretaris voor Bossen, Jacht en Visvangst, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden
Staatssecretaris voor Bossen, Jacht en Visvangst, toegevoegd aan de Minister van Waalse Aangelegenheden
Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister belast met Buitenlandse Handel
Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Handel
Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Buitenlandse Handel
Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Buitenlandse Handel
Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie
Staatssecretaris voor de Franse Gemeenschap, toegevoegd aan de Minister van de Franse Gemeenschap
Staatssecretaris voor de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, toegevoegd aan de Minister van Middenstand
Staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën
Staatssecretaris voor de Nederlandse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Vlaamse Gewest en voor de Communautaire Bevoegdheden toegevoegd aan de Minister van de Nederlandse Gemeenschap
Staatssecretaris voor de Nederlandse Gemeenschap, toegevoegd aan de Minister van de Nederlandse Gemeenschap
Staatssecretaris voor de Oostkantons en het Toerisme, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap, toegevoegd aan de heer Geens, Minister van de Vlaamse Gemeenschap
Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap, toegevoegd aan de heer Kempinaire, Minister van de Vlaamse Gemeenschap
Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap, toegevoegd aan Mevr. De Backer-Van Ocken, Minister van de Vlaamse Gemeenschap
Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, belast met de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Overheidsbedrijven
Staatssecretaris voor Economische Zaken
Staatssecretaris voor Economische Zaken, toegevoegd aan de Minister van Economische Zaken
Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met de Vereenvoudiging van de Fiscale Procedures en de Strijd tegen de Grote Fiscale Fraude
Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit en Vervoer
Staatssecretaris voor Energie, toegevoegd aan de Minister van Economische Zaken
Staatssecretaris voor Europa 1992, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Handel
Staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
Staatssecretaris voor Europese Zaken en Landbouw, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Betrekkingen
Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
Staatssecretaris voor Financiën, toegevoegd aan de Minister van Financiën
Staatssecretaris voor Financiën, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Middenstand
Staatssecretaris voor Franse Cultuur, toegevoegd aan de Minister van Franse Cultuur
Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit
Staatssecretaris voor Havenbeleid, toegevoegd aan de Minister van Openbare Werken
Staatssecretaris voor Hervorming der Instellingen, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor Hervorming der Instellingen, toegevoegd aan de Vice-Eerste Minister L. Hurez
Staatssecretaris voor Hervorming der Instellingen, toegevoegd aan de Vice-Eerste Minister R. Van Elslande
Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest
Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Staatssecretaris voor het Gezin, toegevoegd aan de Minister van Volksgezondheid
Staatssecretaris voor het Vlaamse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Vlaamse Gewest
Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest
Staatssecretaris voor Huisvesting en Ruimtelijke Ordening, toegevoegd aan de Minister van Openbare Werken
Staatssecretaris voor Huisvesting, toegevoegd aan de Minister van Brusselse Aangelegenheden
Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Overheidsbedrijven
Staatssecretaris voor Institutionele en Administratieve Hervormingen, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen, toegevoegd aan de Minister van Institutionele Hervormingen J.-L. Dehaene
Staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen, toegevoegd aan de Minister van Institutionele Hervormingen J.-L. Dehaene, en belast met de Herstructurering van het Ministerie van Openbare Werken, toegevoegd aan de Minister van Verkeerswezen
Staatssecretaris voor Justitie, toegevoegd aan de Minister van Justitie
Staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor Leefmilieu, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor Leefmilieu, toegevoegd aan de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin
Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de Minister van Volksgezondheid
Staatssecretaris voor Middenstand en voor de Oorlogsslachtoffers, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Middenstand
Staatssecretaris voor Middenstand, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Middenstand
Staatssecretaris voor Middenstand, toegevoegd aan de Minister van Middenstand
Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor Modernisering en Informatisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën
Staatssecretaris voor Nederlandse Cultuur, toegevoegd aan de Minister van Nederlandse Cultuur
Staatssecretaris voor Onderwijs, toegevoegd aan de Minister van Onderwijs W. Claes
Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Betrekkingen
Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
Staatssecretaris voor Openbaar Ambt, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor Openbaar Ambt, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt
Staatssecretaris voor Openbaar Ambt, toegevoegd aan de Minister van Openbaar Ambt
Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
Staatssecretaris voor Pensioenen, toegevoegd aan de Minister van Pensioenen
Staatssecretaris voor Pensioenen, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken
Staatssecretaris voor Personen met een Handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Staatssecretaris voor Posterijen, Telegrafie en Telefonie, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor Posterijen, Telegrafie en Telefonie, toegevoegd aan de Minister van Verkeerswezen
Staatssecretaris voor Posterijen, Telegrafie en Telefonie, toegevoegd aan de Minister van Verkeerswezen en Posterijen, Telegrafie en Telefonie
Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk
Staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, toegevoegd aan de Minister van Openbare Werken
Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een Handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een Handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een Handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Staatssecretaris voor Sociale Zaken, toegevoegd aan de Minister van Brusselse Aangelegenheden
Staatssecretaris voor Sociale Zaken, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden
Staatssecretaris voor Sociale Zaken, toegevoegd aan de Minister van Waalse Aangelegenheden
Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, en Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
Staatssecretaris voor Streekeconomie
Staatssecretaris voor Streekeconomie en voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
Staatssecretaris voor Streekeconomie en voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden
Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Brusselse Aangelegenheden
Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Economische Zaken
Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden
Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Waalse Aangelegenheden
Staatssecretaris voor Tewerkstelling en Arbeid, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken
Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken
Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en, wat betreft het Rijksfonds voor Sociale Reclassering van de Mindervaliden, aan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid
Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Leefmilieu, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken
Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid en -programmatie, toegevoegd aan de Eerste Minister
Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Wetenschapsbeleid
Staatssecretaris, toegevoegd aan de heer Geens, Minister van de Vlaamse Gemeenschap
Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Economische Zaken
Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Financiën
Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest
Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest
Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Landbouw en Middenstand
Vice-Eerste Minister
Vice-Eerste Minister, belast met de Coördinatie van het Economisch Beleid
Voorzitter van de Ministerraad