Regering-Tindemans II (1974-06-11 tot 1977-03-06) (79)

Tijdens deze regering stapt een deel van RW over naar de PLP om samen de partij PRLW te vormen (we behouden hier de naam PLP). Enkele ministers stappen over van RW naar PRLW (voor hen gebruiken we het nieuwe label). Door het ontslag van Bertrand en Moreau is de ministerraad twee dagen niet paritair samengesteld.

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Tindemans Leo CVP 1974-06-11 1977-03-06
Minister van Begroting en van Wetenschapsbeleid Geens Gaston CVP 1976-12-08 1977-03-06
Minister van Binnenlandse Zaken Michel Joseph PSC 1974-06-11 1977-03-06
Minister van Buitenlandse Handel Toussaint Michel PLP 1974-06-11 1976-12-08
Minister van Buitenlandse Handel Knoops Etienne PRLW 1976-12-08 1977-03-06
Minister van Buitenlandse Zaken en van Ontwikkelingssamenwerking Van Elslande Renaat CVP 1974-06-11 1977-03-06
Minister van Economische Zaken Oleffe André extraparlementair 1974-06-11 1975-08-18
Minister van Economische Zaken Tindemans Leo (ad interim) CVP 1975-08-19 1975-08-23
Minister van Economische Zaken Herman Fernand extraparlementair 1975-08-23 1977-03-06
Minister van Financiën De Clercq Willy PVV 1974-06-11 1977-03-06
Minister van Franse Cultuur Grafé Jean-Pierre PSC 1974-06-11 1974-10-04
Minister van Franse Cultuur Van Aal Enrique PSC 1974-10-04 1977-03-06
Minister van Justitie Vanderpoorten Herman PVV 1974-06-11 1977-03-06
Minister van Landbouw Lavens Albert CVP 1974-06-11 1977-03-06
Minister van Landsverdediging en van Brusselse Aangelegenheden Vanden Boeynants Paul PSC 1974-06-11 1977-03-06
Minister van Middenstand Olivier Louis PLP 1974-06-11 1976-07-31
Minister van Middenstand Hannotte Léon PLP 1976-07-31 1977-03-06
Minister van Nationale Opvoeding Humblet Antoine PSC 1974-06-11 1977-03-06
Minister van Nationale Opvoeding De Croo Herman PVV 1974-06-11 1977-03-06
Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden De Backer-Van Ocken Rika CVP 1974-06-11 1977-03-06
Minister van Openbaar Ambt Kempinaire André PVV 1976-12-08 1977-03-06
Minister van Openbare Werken Defraigne Jean PLP 1974-06-11 1976-07-31
Minister van Openbare Werken Olivier Louis PLP 1976-07-31 1977-03-06
Minister van Pensioenen Moreau Robert RW 1976-12-08 1977-03-04
Minister van Sociale Voorzorg De Paepe Placide CVP 1974-06-11 1976-10-16
Minister van Sociale Voorzorg Dhoore Luciaan (Luc) CVP 1976-10-16 1977-03-06
Minister van Tewerkstelling en Arbeid en van Waalse Aangelegenheden, belast met de Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Califice Alfred PSC 1974-06-11 1977-03-06
Minister van Verkeerswezen Chabert Jozef (Jos) CVP 1974-06-11 1977-03-06
Minister van Volksgezondheid en van het Gezin De Saeger Jozef (Jos) extraparlementair 1974-06-11 1977-03-06
Minister voor Hervorming der Instellingen Vandekerckhove Robert CVP 1974-06-11 1977-03-06
Minister voor Hervorming der Instellingen Perin François RW 1974-06-11 1976-12-08
Minister voor Hervorming der Instellingen Toussaint Michel PLP 1976-12-08 1977-03-06
Minister, Adjunct voor Economische Zaken Bertrand Pierre RW 1976-12-08 1977-03-04
Staatssecretaris voor Begroting en voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Eerste Minister Geens Gaston CVP 1974-06-11 1976-12-08
Staatssecretaris voor Bossen, Jacht en Visvangst, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden Poma Karel PVV 1974-10-04 1977-03-06
Staatssecretaris voor Bossen, Jacht en Visvangst, toegevoegd aan de Minister van Waalse Aangelegenheden Olivier Louis PLP 1974-10-04 1976-12-08
Staatssecretaris voor Economische Zaken Knoops Etienne RW 1976-09-21 1976-12-08
Staatssecretaris voor Huisvesting, toegevoegd aan de Minister van Brusselse Aangelegenheden Van Aal Enrique PSC 1974-10-04 1977-03-06
Staatssecretaris voor Leefmilieu, toegevoegd aan de Eerste Minister Poma Karel PVV 1974-06-11 1976-08-01
Staatssecretaris voor Leefmilieu, toegevoegd aan de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin Poma Karel PVV 1976-08-01 1977-03-06
Staatssecretaris voor Openbaar Ambt, toegevoegd aan de Eerste Minister D'haeseleer Lodewijk (Louis) PVV 1974-06-11 1976-10-16
Staatssecretaris voor Openbaar Ambt, toegevoegd aan de Eerste Minister Kempinaire André PVV 1976-10-16 1976-12-08
Staatssecretaris voor Sociale Zaken, toegevoegd aan de Minister van Waalse Aangelegenheden Moreau Robert RW 1974-10-04 1976-12-08
Staatssecretaris voor Streekeconomie Gol Jean RW 1974-06-11 1974-10-04
Staatssecretaris voor Streekeconomie en voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Dhoore Luciaan (Luc) CVP 1974-06-11 1974-10-04
Staatssecretaris voor Streekeconomie en voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden Dhoore Luciaan (Luc) CVP 1974-10-04 1976-10-16
Staatssecretaris voor Streekeconomie en voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden Eyskens Mark extraparlementair 1976-10-16 1977-03-06
Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Brusselse Aangelegenheden De Winter August PVV 1974-10-04 1977-03-06
Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Waalse Aangelegenheden Gol Jean RW 1974-10-04 1977-03-06
Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Economische Zaken Knoops Etienne RW 1974-06-11 1976-09-21
Regeringspartijen Van Tot
CVP 1974-06-11 1977-03-06
PLP 1974-06-11 1977-03-06
PSC 1974-06-11 1977-03-06
PVV 1974-06-11 1977-03-06
RW 1974-06-11 1977-03-04

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.