Regering-Lefèvre (1961-04-25 tot 1965-07-28) (72)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister, belast met de Economische Coördinatie en met de Coördinatie van het Wetenschapsbeleid Lefèvre Théodore (Theo) CVP-PSC 1961-04-25 1965-07-28
Vice-Eerste Minister Spaak Paul-Henri BSP-PSB 1961-04-25 1965-07-28
Minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt Gilson Arthur CVP-PSC 1961-04-25 1965-07-28
Minister van Buitenlandse Handel en Technische Bijstand Brasseur Maurice CVP-PSC 1961-04-25 1965-04-15
Minister van Buitenlandse Handel en Technische Bijstand Spaak Paul-Henri (ad interim) BSP-PSB 1965-04-15 1965-07-28
Minister van Buitenlandse Zaken Spaak Paul-Henri BSP-PSB 1961-04-25 1965-07-28
Minister van Cultuur, Adjunct voor Nationale Opvoeding Van Elslande Renaat CVP-PSC 1962-07-12 1965-07-28
Minister van Economische Zaken en Energie Spinoy Antoon BSP-PSB 1961-04-25 1965-07-28
Minister van Financiën Dequae André CVP-PSC 1961-04-25 1965-07-28
Minister van Justitie Vermeylen Piet BSP-PSB 1961-04-25 1965-07-28
Minister van Landbouw Héger Charles CVP-PSC 1961-04-25 1965-07-28
Minister van Landsverdediging Segers Paul-Willem CVP-PSC 1961-04-25 1965-07-28
Minister van Middenstand De Clerck Albert CVP-PSC 1961-04-25 1965-07-28
Minister van Nationale Opvoeding en Cultuur Larock Victor BSP-PSB 1961-04-25 1963-07-31
Minister van Nationale Opvoeding en Cultuur Janne Henri BSP-PSB 1963-07-31 1965-07-28
Minister van Openbare Werken Merlot Joseph Jean BSP-PSB 1961-04-25 1962-11-05
Minister van Openbare Werken Bohy Georges BSP-PSB 1962-11-05 1965-07-28
Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie Busieau Marcel BSP-PSB 1961-04-25 1963-01-18
Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie Anseele Eduardus (jr.) BSP-PSB 1963-01-18 1965-07-28
Minister van Ruanda-Urundi Spaak Paul-Henri BSP-PSB 1961-04-25 1965-07-24
Minister van Sociale Voorzorg Leburton Edmond BSP-PSB 1961-04-25 1965-07-28
Minister van Tewerkstelling en Arbeid Servais Léon CVP-PSC 1961-04-25 1965-07-28
Minister van Verkeerswezen Bertrand Alfred CVP-PSC 1961-04-25 1965-07-28
Minister van Volksgezondheid en van het Gezin Custers Jos CVP-PSC 1961-04-25 1965-07-28
Minister, Adjunct voor Buitenlandse Zaken Fayat Henri BSP-PSB 1961-04-25 1965-07-28
Minister, Adjunct voor Financiën Tielemans François BSP-PSB 1961-04-25 1962-12-21
Minister, Adjunct voor Financiën Deruelles Henri BSP-PSB 1963-01-18 1965-07-28
Minister, Adjunct voor Nationale Opvoeding en Cultuur Van Elslande Renaat CVP-PSC 1961-04-25 1962-07-12
Regeringspartijen Van Tot
BSP-PSB 1961-04-25 1965-07-28
CVP-PSC 1961-04-25 1965-07-28

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.