Regering-Leburton (1973-01-26 tot 1974-04-25) (77)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Leburton Edmond BSP-PSB 1973-01-26 1974-04-25
Vice-Eerste Minister Tindemans Leo CVP 1973-01-26 1974-04-25
Vice-Eerste Minister De Clercq Willy PVV 1973-01-26 1974-04-25
Minister van Begroting, belast met de Coördinatie van de Institutionele Hervormingen Tindemans Leo CVP 1973-01-26 1974-04-25
Minister van Binnenlandse Zaken Close Edouard BSP-PSB 1973-01-26 1974-04-25
Minister van Brusselse Aangelegenheden Cudell Guy BSP-PSB 1973-01-26 1973-10-23
Minister van Brusselse Aangelegenheden en van Ontwikkelingssamenwerking Cudell Guy BSP-PSB 1973-10-23 1974-04-25
Minister van Buitenlandse Zaken Van Elslande Renaat CVP 1973-01-26 1974-04-25
Minister van Economische Zaken Claes Willy BSP-PSB 1973-01-26 1974-04-25
Minister van Financiën De Clercq Willy PVV 1973-01-26 1974-04-25
Minister van Franse Cultuur Falize Pierre BSP-PSB 1973-01-26 1973-10-23
Minister van Franse Cultuur en van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Falize Pierre BSP-PSB 1973-10-23 1974-04-25
Minister van Justitie Vanderpoorten Herman PVV 1973-01-26 1974-04-25
Minister van Landbouw Lavens Albert CVP 1973-01-26 1974-04-25
Minister van Landsverdediging Vanden Boeynants Paul PSC 1973-01-26 1974-04-25
Minister van Middenstand Hannotte Léon PLP 1973-01-26 1973-10-23
Minister van Middenstand en van Institutionele en Administratieve Hervormingen Olivier Louis PLP 1973-10-23 1974-04-25
Minister van Nationale Opvoeding Toussaint Michel PLP 1973-01-26 1974-04-25
Minister van Nationale Opvoeding Calewaert Willy BSP-PSB 1973-01-26 1974-04-25
Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden Chabert Jozef (Jos) CVP 1973-01-26 1974-04-25
Minister van Openbare Werken Califice Alfred PSC 1973-01-26 1974-04-25
Minister van Sociale Voorzorg Van Acker Frank BSP-PSB 1973-01-26 1974-04-25
Minister van Tewerkstelling en Arbeid Glinne Ernest BSP-PSB 1973-01-26 1974-04-25
Minister van Verkeerswezen Anseele Eduardus (jr.) BSP-PSB 1973-01-26 1973-10-23
Minister van Verkeerswezen en van Havenbeleid Ramaekers Jef BSP-PSB 1973-10-23 1974-04-25
Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu De Saeger Jozef (Jos) CVP 1973-01-26 1973-10-23
Minister van Volksgezondheid, Leefmilieu en Gezin De Saeger Jozef (Jos) CVP 1973-10-23 1974-04-25
Minister van Waalse Aangelegenheden, toegevoegd aan de Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu Grafé Jean-Pierre PSC 1973-01-26 1974-04-25
Minister van Wetenschapsbeleid Hanin Charles PSC 1973-01-26 1973-10-24
Minister van Wetenschapsbeleid, van de Oostkantons en van het Toerisme Hanin Charles PSC 1973-10-24 1974-04-25
Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Minister van Begroting Humblet Antoine PSC 1973-01-26 1974-04-25
Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Kempinaire André PVV 1973-01-26 1973-10-23
Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Daems Joseph PVV 1973-10-23 1974-04-25
Staatssecretaris voor de Oostkantons en het Toerisme, toegevoegd aan de Eerste Minister Schyns Guillaume PSC 1973-01-26 1973-10-24
Staatssecretaris voor Havenbeleid, toegevoegd aan de Minister van Openbare Werken Fayat Henri extraparlementair 1973-01-26 1973-10-23
Staatssecretaris voor het Gezin, toegevoegd aan de Minister van Volksgezondheid Verlackt-Gevaert Maria CVP 1973-01-26 1973-10-23
Staatssecretaris voor Institutionele en Administratieve Hervormingen, toegevoegd aan de Eerste Minister Ramaekers Jef BSP-PSB 1973-01-26 1973-10-23
Staatssecretaris voor Institutionele en Administratieve Hervormingen, toegevoegd aan de Eerste Minister Olivier Louis PLP 1973-01-26 1973-10-23
Staatssecretaris voor Institutionele en Administratieve Hervormingen, toegevoegd aan de Eerste Minister Van Bogaert Elie BSP-PSB 1973-10-23 1974-04-25
Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Pétry Irène extraparlementair 1973-01-26 1973-10-23
Staatssecretaris voor Openbaar Ambt, toegevoegd aan de Eerste Minister De Paepe Placide CVP 1973-01-26 1974-04-25
Staatssecretaris voor Posterijen, Telegrafie en Telefonie, toegevoegd aan de Minister van Verkeerswezen Daems Joseph PVV 1973-01-26 1974-04-25
Staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, toegevoegd aan de Minister van Openbare Werken Dubois Abel BSP-PSB 1973-01-26 1973-06-05
Staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, toegevoegd aan de Minister van Openbare Werken Vandewiele Marcel CVP 1973-01-26 1973-10-23
Staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, toegevoegd aan de Minister van Openbare Werken Urbain Robert BSP-PSB 1973-06-05 1973-10-23
Staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, toegevoegd aan de Minister van Openbare Werken Dhoore Luciaan (Luc) CVP 1973-10-23 1974-04-25
Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Economische Zaken Defraigne Jean PLP 1973-01-26 1974-04-25
Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Economische Zaken Dhoore Luciaan (Luc) CVP 1973-01-26 1974-04-25
Regeringspartijen Van Tot
BSP-PSB 1973-01-26 1974-04-25
CVP 1973-01-26 1974-04-25
PLP 1973-01-26 1974-04-25
PSC 1973-01-26 1974-04-25
PVV 1973-01-26 1974-04-25

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.