Leo Delcroix

Regering Ministerfunctie Partij Van Tot
Dehaene I Minister van Landsverdediging CVP 1992-03-07 1994-12-08

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.