Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Regering Naam Partij Van Tot
Michel II/Wilmès Wilmès Sophie MR2018-12-09 2019-06-10
Michel II/Wilmès Wilmès Sophie MR2019-06-12 2019-10-27
Michel II/Wilmès Clarinval David MR2019-10-27 2020-03-17
Wilmès Clarinval David MR2020-03-17 2020-10-01

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.