Regering-Wilmès (2020-03-17 tot 2020-10-01) (104)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen Wilmès Sophie MR 2020-03-17 2020-10-01
Vice-Eerste Minister Geens Koenraad (Koen) CD&V 2020-03-17 2020-10-01
Vice-Eerste Minister De Croo Alexander Open VLD 2020-03-17 2020-10-01
Vice-Eerste Minister Clarinval David MR 2020-03-17 2020-10-01
Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid Clarinval David MR 2020-03-17 2020-10-01
Minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie Goffin Philippe MR 2020-03-17 2020-10-01
Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee De Backer Philippe Open VLD 2020-03-17 2020-10-01
Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marghem Marie-Christine MR 2020-03-17 2020-10-01
Minister van Europese Zaken Geens Koenraad (Koen) CD&V 2020-03-17 2020-10-01
Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude De Croo Alexander Open VLD 2020-03-17 2020-10-01
Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen Geens Koenraad (Koen) CD&V 2020-03-17 2020-10-01
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden Ducarme Denis MR 2020-03-17 2020-10-01
Minister van Mobiliteit, belast met skeyes en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen Bellot François MR 2020-03-17 2020-10-01
Minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo Alexander Open VLD 2020-03-17 2020-10-01
Minister van Pensioenen Bacquelaine Daniel MR 2020-03-17 2020-10-01
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie De Block Maggie Open VLD 2020-03-17 2020-10-01
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel De Crem Pieter CD&V 2020-03-17 2020-10-01
Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking Muylle Nathalie CD&V 2020-03-17 2020-10-01
Regeringspartijen Van Tot
CD&V 2020-03-17 2020-10-01
MR 2020-03-17 2020-10-01
Open VLD 2020-03-17 2020-10-01

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.