Regering-Verhofstadt II (2003-07-12 tot 2007-12-21) (96)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Verhofstadt Guy VLD 2003-07-12 2007-12-21
Vice-Eerste Minister Onkelinx Laurette PS 2003-07-12 2007-12-21
Vice-Eerste Minister Michel Louis MR 2003-07-12 2004-07-18
Vice-Eerste Minister Vande Lanotte Johan sp.a 2003-07-12 2005-10-17
Vice-Eerste Minister Dewael Patrick VLD 2003-07-12 2007-12-21
Vice-Eerste Minister Reynders Didier MR 2004-07-18 2007-12-21
Vice-Eerste Minister Van den Bossche Freya sp.a 2005-10-17 2007-12-21
Minister toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met de Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de Fiscale Fraude Jamar Hervé MR 2007-07-12 2007-12-21
Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid Arena Marie PS 2003-07-12 2003-11-14
Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen Arena Marie PS 2003-11-14 2004-07-18
Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen Dupont Christian PS 2004-07-18 2007-12-21
Minister van Begroting en Consumentenzaken Van den Bossche Freya sp.a 2005-10-17 2007-12-21
Minister van Begroting en Overheidsbedrijven Vande Lanotte Johan sp.a 2003-07-12 2005-10-17
Minister van Binnenlandse Zaken Dewael Patrick VLD 2003-07-12 2007-12-21
Minister van Buitenlandse Zaken Michel Louis MR 2003-07-12 2004-07-18
Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht Karel VLD 2004-07-18 2007-12-21
Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Moerman Fientje VLD 2003-07-12 2004-07-18
Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Verwilghen Marc VLD 2004-07-18 2007-12-21
Minister van Financiën Reynders Didier MR 2003-07-12 2007-12-21
Minister van Justitie Onkelinx Laurette PS 2003-07-12 2007-12-21
Minister van Landsverdediging Flahaut André PS 2003-07-12 2007-12-21
Minister van Leefmilieu en Pensioenen Tobback Bruno sp.a 2004-07-18 2007-12-21
Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling Van den Bossche Freya sp.a 2003-07-12 2004-07-18
Minister van Middenstand en Landbouw Laruelle Sabine MR 2003-07-12 2007-07-12
Minister van Middenstand en Landbouw, belast met Ontwikkelingssamenwerking Laruelle Sabine MR 2007-07-12 2007-12-21
Minister van Mobiliteit Landuyt Renaat sp.a 2004-07-18 2007-12-21
Minister van Mobiliteit en Sociale Economie Anciaux Bert Spirit 2003-07-12 2004-07-18
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Verwilghen Marc VLD 2003-07-12 2004-07-18
Minister van Ontwikkelingssamenwerking De Decker Armand MR 2004-07-18 2007-07-12
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Demotte Rudy PS 2003-07-12 2004-07-18
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Demotte Rudy PS 2004-07-19 2007-07-20
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken Donfut Didier PS 2007-07-20 2007-12-21
Minister van Werk Van den Bossche Freya sp.a 2004-07-18 2005-10-17
Minister van Werk Vanvelthoven Peter sp.a 2005-10-17 2007-12-21
Minister van Werk en Pensioenen Vandenbroucke Frank sp.a 2003-07-12 2004-07-18
Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste Minister Van Quickenborne Vincent VLD 2003-07-12 2004-07-21
Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste Minister Van Quickenborne Vincent VLD 2004-07-22 2007-12-21
Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de Minister van Werk en Pensioenen Temsamani Anissa sp.a 2003-07-12 2003-09-25
Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de Minister van Werk en Pensioenen Van Brempt Kathleen sp.a 2003-09-26 2004-07-18
Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken Van Weert Els Spirit 2005-10-17 2007-12-21
Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Overheidsbedrijven Van Weert Els Spirit 2004-07-18 2005-10-17
Staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Simonet Jacques MR 2003-11-14 2004-02-12
Staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Ries Frédérique MR 2004-02-12 2004-07-18
Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Simonet Jacques MR 2003-07-12 2003-11-14
Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Donfut Didier PS 2004-07-18 2007-07-20
Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Simonis Isabelle PS 2003-07-12 2004-07-18
Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Mandaila Malamba Gisèle MR 2004-07-18 2007-12-21
Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Overheidsbedrijven Vanvelthoven Peter sp.a 2003-07-12 2005-10-17
Staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën Jamar Hervé MR 2003-07-12 2004-07-18
Staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën Jamar Hervé MR 2004-07-19 2007-07-12
Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken Tuybens Bruno sp.a 2005-10-17 2007-12-21
Regeringspartijen Van Tot
MR 2003-07-12 2007-12-21
PS 2003-07-12 2007-12-21
sp.a 2003-07-12 2007-12-21
Spirit 2003-07-12 2007-12-21
VLD 2003-07-12 2007-12-21

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.