Regering-Tindemans IV (1977-06-03 tot 1978-10-20) (81)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Tindemans Leo CVP 1977-06-03 1978-10-20
Vice-Eerste Minister Hurez Léon BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
Vice-Eerste Minister Vanden Boeynants Paul PSC 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Binnenlandse Zaken Boel Henri (Rik) BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Brusselse Aangelegenheden Defosset Léon FDF 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Buitenlandse Handel de Bruyne Hektor VU 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Buitenlandse Zaken Simonet Henri BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Economische Zaken Claes Willy BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Financiën Geens Gaston CVP 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Franse Cultuur Dehousse Jean-Maurice BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Justitie Van Elslande Renaat CVP 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Landbouw en Middenstand Humblet Antoine PSC 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Landsverdediging Vanden Boeynants Paul PSC 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Nationale Opvoeding Michel Joseph PSC 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Nationale Opvoeding Ramaekers Jef BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Nederlandse Cultuur De Backer-Van Ocken Rika CVP 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Outers Lucien FDF 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Openbaar Ambt Hurez Léon BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Openbare Werken Mathot Guy BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Pensioenen Wijninckx Jozef (Jos) BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie Defosset Léon FDF 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Sociale Voorzorg Califice Alfred PSC 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Tewerkstelling en Arbeid Spitaels Guy BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Verkeerswezen Chabert Jozef (Jos) CVP 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Vlaamse Aangelegenheden De Backer-Van Ocken Rika CVP 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu Dhoore Luciaan (Luc) CVP 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Waalse Aangelegenheden Mathot Guy BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
Minister van Wetenschapsbeleid Vandekerckhove Rik VU 1977-06-03 1978-10-20
Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste Minister Eyskens Mark CVP 1977-06-03 1978-10-20
Staatssecretaris voor Economische Zaken, toegevoegd aan de Minister van Economische Zaken De Wulf Roger BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
Staatssecretaris voor Franse Cultuur, toegevoegd aan de Minister van Franse Cultuur Persoons François FDF 1977-06-03 1978-10-20
Staatssecretaris voor Hervorming der Instellingen, toegevoegd aan de Eerste Minister De Bondt Ferdinand CVP 1977-06-03 1978-10-20
Staatssecretaris voor Hervorming der Instellingen, toegevoegd aan de Vice-Eerste Minister L. Hurez Hoyaux Jacques BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
Staatssecretaris voor Nederlandse Cultuur, toegevoegd aan de Minister van Nederlandse Cultuur Anciaux Victor (Vic) VU 1977-06-03 1978-10-20
Staatssecretaris voor Sociale Zaken, toegevoegd aan de Minister van Brusselse Aangelegenheden Anciaux Victor (Vic) VU 1977-06-03 1978-10-20
Staatssecretaris voor Sociale Zaken, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden De Wulf Roger BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
Staatssecretaris voor Sociale Zaken, toegevoegd aan de Minister van Waalse Aangelegenheden Califice Alfred PSC 1977-06-03 1978-10-20
Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Brusselse Aangelegenheden Simonet Henri BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden Eyskens Mark CVP 1977-06-03 1978-10-20
Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Waalse Aangelegenheden Urbain Robert BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
Regeringspartijen Van Tot
BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
CVP 1977-06-03 1978-10-20
FDF 1977-06-03 1978-10-20
PSC 1977-06-03 1978-10-20
VU 1977-06-03 1978-10-20

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.