Regering-Pierlot II (1939-04-16 tot 1939-09-03) (52)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Pierlot Hubert Kath. 1939-04-16 1939-09-03
Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg Wauters Arthur BWP 1939-04-16 1939-04-18
Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg Delfosse Antoine Kath. 1939-04-18 1939-09-03
Minister van Binnenlandse Zaken Devèze Albert Lib. 1939-04-16 1939-09-03
Minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel Soudan Eugène BWP 1939-04-16 1939-04-18
Minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel Pierlot Hubert Kath. 1939-04-18 1939-09-03
Minister van Economische Zaken en Middenstand Sap Gustave Kath. 1939-04-16 1939-09-03
Minister van Financiën Gutt Camille extraparlementair 1939-04-16 1939-09-03
Minister van Justitie Soudan Eugène BWP 1939-04-16 1939-04-18
Minister van Justitie Janson Paul-Emile extraparlementair 1939-04-18 1939-09-03
Minister van Koloniën De Vleeschauwer Albert Kath. 1939-04-16 1939-09-03
Minister van Landbouw d'Aspremont Lynden Charles Kath. 1939-04-16 1939-09-03
Minister van Landsverdediging Denis Henri extraparlementair 1939-04-16 1939-09-03
Minister van Openbaar Onderwijs Duesberg Jules extraparlementair 1939-04-16 1939-09-03
Minister van Openbare Werken en Werkverschaffing Vanderpoorten Arthur Lib. 1939-04-16 1939-09-03
Minister van Verkeerswezen Marck Henri (Hendrik) Kath. 1939-04-16 1939-09-03
Minister van Volksgezondheid Eekelers Willem BWP 1939-04-16 1939-04-18
Minister van Volksgezondheid Jaspar Marcel-Henri Lib. 1939-04-18 1939-09-03
Lid van de Ministerraad Janson Paul-Emile extraparlementair 1939-04-16 1939-04-18
Regeringspartijen Van Tot
BWP 1939-04-16 1939-04-18
Kath. 1939-04-16 1939-09-03
Lib. 1939-04-16 1939-09-03

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.