Regering-Michel II/Wilmès (2018-12-09 tot 2020-03-17) (103)

Een volkomen onuitgegeven situatie deed zich voor in oktober 2019, toen premier Charles Michel vervangen werd door zijn partijgenoot Sophie Wilmès. De regering-Michel II was ontslagnemend sinds 18 december 2018. De Koning aanvaardde het ontslag op 21 december 2018 en belastte de regering daarop met de afhandeling van de lopende zaken tot aan de verkiezingen van 26 mei 2019. Ook na die verkiezingen bleef ze als ontslagnemende regering de lopende zaken behartigen in afwachting van een nieuwe regering, maar een aantal ministers verlieten de ploeg om andere functies op te nemen. Op 27 oktober 2019 vertrok ook Charles Michel om voorzitter van de Europese Raad te worden. Sophie Wilmès nam het roer over van de ontslagnemende regering, zonder regeringsverklaring of vertrouwensstemming. Van een nieuwe regering kan daarom moeilijk gesproken worden, enkel van de voortzetting van de ontslagnemende regering. We spreken daarom van Michel II/Wilmès.

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Michel Charles MR 2018-12-09 2019-10-27
Eerste Minister Wilmès Sophie MR 2019-10-27 2019-11-30
Eerste Minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen Wilmès Sophie MR 2019-11-30 2020-03-17
Vice-Eerste Minister Peeters Kris CD&V 2018-12-09 2019-07-01
Vice-Eerste Minister Reynders Didier MR 2018-12-09 2019-11-30
Vice-Eerste Minister De Croo Alexander Open VLD 2018-12-09 2020-03-17
Vice-Eerste Minister Geens Koenraad (Koen) CD&V 2019-07-01 2020-03-17
Vice-Eerste Minister Clarinval David MR 2019-11-30 2020-03-17
Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid Wilmès Sophie MR 2018-12-09 2019-06-10
Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid Wilmès Sophie MR 2019-06-12 2019-10-27
Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid Clarinval David MR 2019-10-27 2020-03-17
Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid, belast met Mobiliteit, Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen Wilmès Sophie MR 2019-06-10 2019-06-12
Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen Reynders Didier MR 2018-12-09 2019-11-30
Minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie Goffin Philippe MR 2019-11-30 2020-03-17
Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee De Backer Philippe Open VLD 2018-12-09 2020-03-17
Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marghem Marie-Christine MR 2018-12-09 2020-03-17
Minister van Europese Zaken Geens Koenraad (Koen) CD&V 2019-11-30 2020-03-17
Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude De Croo Alexander Open VLD 2018-12-09 2020-03-17
Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen Geens Koenraad (Koen) CD&V 2018-12-09 2020-03-17
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden Ducarme Denis MR 2018-12-09 2020-03-17
Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Bellot François MR 2018-12-09 2019-06-10
Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Bellot François MR 2019-06-12 2020-03-17
Minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo Alexander Open VLD 2018-12-09 2020-03-17
Minister van Pensioenen Bacquelaine Daniel MR 2018-12-09 2020-03-17
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie De Block Maggie Open VLD 2018-12-09 2020-03-17
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken De Crem Pieter CD&V 2018-12-09 2018-10-02
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel De Crem Pieter CD&V 2019-10-02 2020-03-17
Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking Muylle Nathalie CD&V 2019-10-02 2020-03-17
Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, en belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking Peeters Kris CD&V 2018-12-09 2019-07-01
Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, en belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking Beke Wouter CD&V 2019-07-01 2019-10-02
Regeringspartijen Van Tot
CD&V 2018-12-09 2020-03-17
MR 2018-12-09 2020-03-17
Open VLD 2018-12-09 2020-03-17

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.