Regering-Michel I (2014-10-11 tot 2018-12-09) (102)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Michel Charles MR 2014-10-11 2018-12-09
Vice-Eerste Minister Peeters Kris CD&V 2014-10-11 2018-12-09
Vice-Eerste Minister Jambon Jan N-VA 2014-10-11 2018-12-09
Vice-Eerste Minister De Croo Alexander Open VLD 2014-10-11 2018-12-09
Vice-Eerste Minister Reynders Didier MR 2014-10-11 2018-12-09
Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij Jamar Hervé MR 2014-10-11 2015-09-22
Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij Wilmès Sophie MR 2015-09-22 2018-12-09
Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen Reynders Didier MR 2014-10-11 2018-12-09
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken Vandeput Steven N-VA 2014-10-11 2018-11-12
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken Loones Sander N-VA 2018-11-12 2018-12-09
Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marghem Marie-Christine MR 2014-10-11 2018-12-09
Minister van Financiën Van Overtveldt Johan N-VA 2014-10-11 2015-05-27
Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude Van Overtveldt Johan N-VA 2015-05-27 2018-12-09
Minister van Justitie Geens Koenraad (Koen) CD&V 2014-10-11 2018-12-09
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie Borsus Willy MR 2014-10-11 2017-07-28
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie Ducarme Denis MR 2017-07-28 2018-12-09
Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Galant Jacqueline MR 2014-10-11 2016-04-15
Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Bellot François MR 2016-04-18 2018-12-09
Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post De Croo Alexander Open VLD 2014-10-11 2018-12-09
Minister van Pensioenen Bacquelaine Daniel MR 2014-10-11 2018-12-09
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Block Maggie Open VLD 2014-10-11 2018-12-09
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen Jambon Jan N-VA 2015-05-27 2018-12-09
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen Jambon Jan N-VA 2014-10-11 2015-05-27
Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel Peeters Kris CD&V 2014-10-11 2018-12-09
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, Bestrijding van de Fiscale Fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Financiën Sleurs Elke N-VA 2014-10-11 2015-05-27
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Demir Zuhal N-VA 2017-02-24 2018-12-09
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, Wetenschapsbeleid, en Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën Sleurs Elke N-VA 2015-05-27 2017-02-24
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Francken Theo N-VA 2014-10-11 2018-12-09
Staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Tommelein Bart Open VLD 2014-10-11 2016-05-02
Staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Backer Philippe Open VLD 2016-05-02 2018-12-09
Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister belast met Buitenlandse Handel De Crem Pieter CD&V 2014-10-11 2018-12-09
Regeringspartijen Van Tot
CD&V 2014-10-11 2018-12-09
MR 2014-10-11 2018-12-09
N-VA 2014-10-11 2018-12-09
Open VLD 2014-10-11 2018-12-09

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.