Regering-Leterme I (2008-03-20 tot 2008-12-30) (98)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Leterme Yves CD&V 2008-03-20 2008-12-30
Vice-Eerste Minister Reynders Didier MR 2008-03-20 2008-12-30
Vice-Eerste Minister Onkelinx Laurette PS 2008-03-20 2008-12-30
Vice-Eerste Minister Dewael Patrick Open VLD 2008-03-20 2008-12-30
Vice-Eerste Minister Vandeurzen Jo CD&V 2008-03-20 2008-12-30
Vice-Eerste Minister Milquet Joëlle cdH 2008-03-20 2008-12-30
Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Vervotte Inge CD&V 2008-03-20 2008-12-30
Minister van Binnenlandse Zaken Dewael Patrick Open VLD 2008-03-20 2008-12-30
Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht Karel Open VLD 2008-03-20 2008-12-30
Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen Reynders Didier MR 2008-03-20 2008-12-30
Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen Vandeurzen Jo CD&V 2008-03-20 2008-12-30
Minister van Klimaat en Energie Magnette Paul PS 2008-03-20 2008-12-30
Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Laruelle Sabine MR 2008-03-20 2008-12-30
Minister van Landsverdediging De Crem Pieter CD&V 2008-03-20 2008-12-30
Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden Arena Marie PS 2008-03-20 2008-12-30
Minister van Migratie- en Asielbeleid Turtelboom Annemie Open VLD 2008-03-20 2008-12-30
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Michel Charles MR 2008-03-20 2008-12-30
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Onkelinx Laurette PS 2008-03-20 2008-12-30
Minister van Werk en Gelijke Kansen Milquet Joëlle cdH 2008-03-20 2008-12-30
Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Van Quickenborne Vincent Open VLD 2008-03-20 2008-12-30
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden Laloux Frédéric PS 2008-03-20 2008-04-20
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden Delizée Jean-Marc PS 2008-04-20 2008-12-30
Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Werk Wathelet Melchior (jr.) cdH 2008-03-20 2008-06-02
Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de Minister van Justitie Wathelet Melchior (jr.) cdH 2008-06-02 2008-12-30
Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Chastel Olivier MR 2008-03-20 2008-12-30
Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste Minister Devlies Carl CD&V 2008-03-20 2008-06-02
Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie Devlies Carl CD&V 2008-06-02 2008-12-30
Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister Schouppe Etienne CD&V 2008-03-20 2008-12-30
Staatssecretaris voor Personen met een Handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Fernandez Fernandez Julie PS 2008-03-20 2008-12-30
Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Financiën Clerfayt Bernard MR 2008-03-20 2008-12-30
Regeringspartijen Van Tot
CD&V 2008-03-20 2008-12-30
cdH 2008-03-20 2008-12-30
MR 2008-03-20 2008-12-30
Open VLD 2008-03-20 2008-12-30
PS 2008-03-20 2008-12-30

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.