Regering-Dehaene II (1995-06-23 tot 1999-07-12) (94)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Dehaene Jean-Luc CVP 1995-06-23 1999-07-12
Vice-Eerste Minister Di Rupo Elio PS 1995-06-23 1999-07-12
Vice-Eerste Minister Vande Lanotte Johan SP 1995-06-23 1998-04-24
Vice-Eerste Minister Wathelet Melchior (sr.) PSC 1995-06-23 1995-09-03
Vice-Eerste Minister Van Rompuy Herman CVP 1995-06-23 1999-07-12
Vice-Eerste Minister Maystadt Philippe PSC 1995-09-03 1998-06-19
Vice-Eerste Minister Tobback Louis SP 1998-04-24 1998-09-26
Vice-Eerste Minister Poncelet Jean-Pol PSC 1998-06-19 1999-07-12
Vice-Eerste Minister Van den Bossche Luc SP 1998-09-26 1999-07-12
Minister van Ambtenarenzaken Flahaut André PS 1995-06-23 1999-07-12
Minister van Begroting Van Rompuy Herman CVP 1995-06-23 1999-06-01
Minister van Begroting, belast met Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen Van Rompuy Herman CVP 1999-06-01 1999-07-12
Minister van Binnenlandse Zaken Vande Lanotte Johan SP 1995-06-23 1998-04-24
Minister van Binnenlandse Zaken Tobback Louis SP 1998-04-24 1998-09-26
Minister van Binnenlandse Zaken Van den Bossche Luc SP 1998-09-26 1999-06-01
Minister van Binnenlandse Zaken, belast met Volksgezondheid Van den Bossche Luc SP 1999-06-01 1999-07-12
Minister van Buitenlandse Zaken Derycke Erik SP 1995-06-23 1999-07-12
Minister van Economie en Telecommunicatie Di Rupo Elio PS 1995-06-23 1998-06-19
Minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel Di Rupo Elio PS 1998-06-19 1999-07-12
Minister van Financiën Viseur Jean-Jacques PSC 1998-06-19 1999-07-12
Minister van Financiën en Buitenlandse Handel Maystadt Philippe PSC 1995-06-23 1998-06-19
Minister van Justitie De Clerck Stefaan CVP 1995-06-23 1998-04-24
Minister van Justitie Van Parys Tony CVP 1998-04-24 1999-07-12
Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen Pinxten Karel CVP 1995-06-23 1999-06-01
Minister van Landsverdediging Wathelet Melchior (sr.) PSC 1995-06-23 1995-09-03
Minister van Landsverdediging Poncelet Jean-Pol PSC 1995-09-03 1998-06-19
Minister van Landsverdediging, belast met Energie Poncelet Jean-Pol PSC 1998-06-19 1999-07-12
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Moreels Réginald CVP 1999-06-01 1999-07-12
Minister van Pensioenen, Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu Peeters Jan SP 1999-06-01 1999-07-12
Minister van Sociale Zaken De Galan Magda PS 1995-06-23 1999-07-12
Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen Smet Miet CVP 1995-06-23 1999-07-12
Minister van Vervoer Daerden Michel PS 1995-06-23 1999-07-12
Minister van Volksgezondheid en Pensioenen Colla Marcel SP 1995-06-23 1999-06-01
Minister van Wetenschapsbeleid Ylieff Yvan PS 1995-06-23 1999-07-12
Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de Minister van Volksgezondheid Peeters Jan SP 1995-06-23 1999-06-01
Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Eerste Minister Moreels Réginald CVP 1995-06-23 1999-06-01
Staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken Peeters Jan SP 1995-06-23 1999-06-01
Regeringspartijen Van Tot
CVP 1995-06-23 1999-07-12
PS 1995-06-23 1999-07-12
PSC 1995-06-23 1999-07-12
SP 1995-06-23 1999-07-12

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.