De regering is het knooppunt van de politieke besluitvorming in België. In deze databank vindt u informatie over de samenstelling ervan sinds 1831. U kan zoeken naar een welbepaalde regering in de lijst van regeringen, of naar een welbepaalde minister of staatssecretaris in de lijst van regeringsleden. Via de knop regeringspartijen vindt u de regeringen waarvan de gekozen partij deel uitmaakte. De knop bevoegdheden laat u toe ministeriële departementen doorheen de tijd te volgen.