De regering is het knooppunt van de politieke besluitvorming in België. In deze databank vind je informatie over de samenstelling ervan sinds 1831. Je kan zoeken naar een welbepaalde regering in de lijst van regeringen, of naar een welbepaalde minister of staatssecretaris in de lijst van regeringsleden. Via de knop regeringspartijen vind je de regeringen waarvan de gekozen partij deel uitmaakte. De knop bevoegdheden laat je toe ministeriële departementen doorheen de tijd te volgen. Ten slotte kan je via "zoeken op datum" ook de samenstelling van een regering op een welbepaalde datum opvragen.