Bronnen

Deze databank is gebaseerd op de koninklijke besluiten van benoeming en ontslag verschenen in het Belgisch Staatsblad of (tot 1845) in het Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique.

Nuttige informatie is ook te vinden in L. Verachten, Notulen van de Ministerraad. Procès-verbaux du Conseil des ministres (1916-1949), deel I (1916-1940), (Brussel: Algemeen Rijksarchief, 1994); K. Devolder, Notulen van de Ministerraad. Procès-verbaux du Conseil des ministres (1916-1949), deel II (1940-1949), (Brussel: Algemeen Rijksarchief, 1994)

Voor de schrijfwijze van de officiële namen steunen we op de volgende werken:

  • E. Gerard, E. Witte, E. Gubin, J.-P. Nandrin (eds.), Geschiedenis van de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers 1830-2002. Brussel: Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2003
  • Laureys V., Van den Wijngaert M., Velaers J. (eds.), De Belgische Senaat. Een geschiedenis. Instelling in verandering. Tielt: Lannoo, 2016

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.