Wetenschappelijk team

Aan deze databank hebben velen hun medewerking verleend. De start dateert al van het FKFO-project 8.0012.93 “Regeringsvorming in België, 1909-1940” (promotoren E. Gerard, L. Wils, G. Janssens) met Bregt Henkens als wetenschappelijk medewerker. Sindsdien hebben ook Alexander Appelmans, Frank Judo, Wim Nies, en vooral Christophe Heyneman gegevens verzameld of gecontroleerd. Frederik Verleden en Niels Matheve stonden in voor de eindafwerking van het project, Peter Aspeslagh voor de digitale realisatie ervan.

Nuttig advies werd verstrekt door de professoren Paul Van Orshoven, Guy Vanthemsche en Paul Wynants, en door oud-journalist Mark Deweerdt.

Aan allen een hartelijk woord van dank.

30 september 2017
Emmanuel Gerard
Professor hedendaagse geschiedenis
Centrum voor Politicologie
KU Leuven

Laatste update van de inleiding: 4 juni 2020

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.