Sander Loones

Regering Ministerfunctie Partij Van Tot
Michel I Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken N-VA 2018-11-12 2018-12-09

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.