André Flahaut

Regering Ministerfunctie Partij Van Tot
Dehaene II Minister van Ambtenarenzaken PS 1995-06-23 1999-07-12
Verhofstadt I Minister van Landsverdediging PS 1999-07-12 2003-07-12
Verhofstadt II Minister van Landsverdediging PS 2003-07-12 2007-12-21

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.