Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken

Regering Naam Partij Van Tot
Dehaene I Tobback Louis SP1992-03-07 1994-10-10
Dehaene I Vande Lanotte Johan SP1994-10-10 1995-06-23

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.