Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post

Regering Naam Partij Van Tot
De Croo De Sutter Petra Groen2020-10-01

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.