Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, Bestrijding van de Fiscale Fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Financiën

Regering Naam Partij Van Tot
Michel I Sleurs Elke N-VA2014-10-11 2015-05-27

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.