Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, en Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken

Regering Naam Partij Van Tot
Di Rupo Verherstraeten Servais CD&V2013-03-05 2014-10-11

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.