Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Regering Naam Partij Van Tot
Di Rupo Vanackere Steven CD&V2011-12-05 2013-03-05

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.