Bevoegdheid: Wetenschapsbeleid

Regering Ministerfunctie Naam Partij Van Tot
Lefèvre Eerste Minister, belast met de Economische Coördinatie en met de Coördinatie van het Wetenschapsbeleid Lefèvre Théodore (Theo) CVP-PSC 1961-04-25 1965-07-28
Harmel Eerste Minister, belast met de Coördinatie van het Wetenschapsbeleid Harmel Pierre CVP-PSC 1965-07-28 1966-03-19
Vanden Boeynants I Eerste Minister, belast met de Coördinatie van het Wetenschapsbeleid Vanden Boeynants Paul CVP-PSC 1966-03-19 1968-06-17
Eyskens Gaston IV Minister zonder portefeuille, belast met Wetenschapsbeleid en -programmatie Lefèvre Théodore (Theo) CVP 1968-06-17 1972-01-21
Eyskens Gaston V Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid en -programmatie, toegevoegd aan de Eerste Minister Lefèvre Théodore (Theo) CVP 1972-01-21 1973-01-26
Leburton Minister van Wetenschapsbeleid Hanin Charles PSC 1973-01-26 1973-10-24
Leburton Minister van Wetenschapsbeleid, van de Oostkantons en van het Toerisme Hanin Charles PSC 1973-10-24 1974-04-25
Tindemans I Staatssecretaris voor Begroting en voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Eerste Minister Geens Gaston CVP 1974-04-25 1974-06-11
Tindemans II Staatssecretaris voor Begroting en voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Eerste Minister Geens Gaston CVP 1974-06-11 1976-12-08
Tindemans II Minister van Begroting en van Wetenschapsbeleid Geens Gaston CVP 1976-12-08 1977-03-06
Tindemans III Minister van Begroting en van Wetenschapsbeleid Geens Gaston CVP 1977-03-06 1977-06-03
Tindemans IV Minister van Wetenschapsbeleid Vandekerckhove Rik VU 1977-06-03 1978-10-20
Vanden Boeynants II Minister van Wetenschapsbeleid Vandekerckhove Rik VU 1978-10-20 1979-04-03
Martens I Minister van Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Outers Lucien FDF 1979-04-03 1980-01-16
Martens II Minister van Wetenschapsbeleid Gramme Georges PSC 1980-01-23 1980-05-18
Martens III Minister van het Plan en van Wetenschapsbeleid, lid van het Kernkabinet voor Algemeen Beleid Desmarets José PSC 1980-05-18 1980-10-22
Martens IV Minister van Openbaar Ambt en Wetenschapsbeleid, belast met de Coördinatie van het Leefmilieubeleid Maystadt Philippe PSC 1980-10-22 1981-04-06
Eyskens Mark Minister van Openbaar Ambt en Wetenschapsbeleid, belast met de Coördinatie van het Leefmilieubeleid Maystadt Philippe PSC 1981-04-06 1981-12-17
Martens V Minister van Begroting, Wetenschapsbeleid en het Plan Maystadt Philippe PSC 1981-12-17 1985-11-28
Martens VI Minister van Begroting, Wetenschapsbeleid en het Plan Verhofstadt Guy PVV 1985-11-28 1987-10-21
Martens VI Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Wetenschapsbeleid Bril Louis PVV 1985-11-28 1987-10-21
Martens VII Minister van Begroting, Wetenschapsbeleid en het Plan Verhofstadt Guy PVV 1987-10-21 1988-05-09
Martens VII Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Wetenschapsbeleid Bril Louis PVV 1987-10-21 1988-05-09
Martens VIII Minister van Binnenlandse Zaken, van de Modernisering van de Openbare Diensten, en van de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen Tobback Louis SP 1988-05-09 1991-09-29
Martens VIII Minister van Begroting en Wetenschapsbeleid Schiltz Hugo VU 1988-05-09 1991-09-29
Martens VIII Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Wetenschapsbeleid Colla Marcel SP 1988-05-09 1989-01-16
Martens VIII Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Wetenschapsbeleid Chevalier Pierre SP 1989-01-16 1990-01-18
Martens VIII Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Wetenschapsbeleid Derycke Erik SP 1990-01-18 1991-09-29
Martens IX Minister, Adjunct voor Wetenschapsbeleid Derycke Erik SP 1991-09-29 1992-03-07
Martens IX Minister van Begroting en Wetenschapsbeleid Demeester-De Meyer Wivina CVP 1991-09-29 1992-01-21
Martens IX Minister van Binnenlandse Zaken, van de Modernisering van de Openbare Diensten, en van de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen Tobback Louis SP 1991-09-29 1992-03-07
Martens IX Eerste Minister, belast met Begroting en Wetenschapsbeleid Martens Wilfried CVP 1992-01-21 1992-03-07
Dehaene I Minister van Wetenschapsbeleid Dehousse Jean-Maurice PS 1992-03-07 1994-01-23
Dehaene I Minister van Wetenschapsbeleid, belast met Infrastructuur Dehousse Jean-Maurice PS 1994-01-23 1994-12-23
Dehaene I Minister van Wetenschapsbeleid, belast met Infrastructuur Daerden Michel PS 1994-12-23 1995-06-23
Dehaene II Minister van Wetenschapsbeleid Ylieff Yvan PS 1995-06-23 1999-07-12
Verhofstadt I Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek Demotte Rudy PS 1999-07-12 2000-04-04
Verhofstadt I Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid Picqué Charles PS 2000-04-08 2003-07-12
Verhofstadt I Minister, toegevoegd aan de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek Ylieff Yvan PS 2003-05-05 2003-07-12
Verhofstadt II Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Moerman Fientje VLD 2003-07-12 2004-07-18
Verhofstadt II Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Verwilghen Marc VLD 2004-07-18 2007-12-21
Leterme I Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Laruelle Sabine MR 2008-03-20 2008-12-30
Van Rompuy Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Laruelle Sabine MR 2008-12-30 2009-11-25
Leterme II Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Laruelle Sabine MR 2009-11-25 2011-12-05
Di Rupo Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden Magnette Paul PS 2011-12-05 2013-01-17
Di Rupo Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een Handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Courard Philippe PS 2013-01-17 2014-06-10
Di Rupo Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een Handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Courard Philippe PS 2014-06-16 2014-09-15
Di Rupo Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een Handicap, Beroepsrisico's, en Wetenschapsbeleid Onkelinx Laurette PS 2014-09-15 2014-10-11
Michel I Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, Bestrijding van de Fiscale Fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Financiën Sleurs Elke N-VA 2014-10-11 2015-05-27
Michel I Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, Wetenschapsbeleid, en Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën Sleurs Elke N-VA 2015-05-27 2017-02-24
Michel I Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Demir Zuhal N-VA 2017-02-24 2018-12-09
Michel II/Wilmès Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid Wilmès Sophie MR 2018-12-09 2019-06-10
Michel II/Wilmès Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid, belast met Mobiliteit, Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen Wilmès Sophie MR 2019-06-10 2019-06-12
Michel II/Wilmès Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid Wilmès Sophie MR 2019-06-12 2019-10-27
Michel II/Wilmès Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid Clarinval David MR 2019-10-27 2020-03-17
Wilmès Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid Clarinval David MR 2020-03-17 2020-10-01
De Croo Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk Dermine Thomas PS 2020-10-01 2024-06-24
De Croo Minister van Economie en Werk, belast met Relance en Strategische Investeringen, en Wetenschapsbeleid Dermagne Pierre-Yves PS 2024-06-24 2024-06-26
De Croo Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk Dermine Thomas PS 2024-06-26

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.