Bevoegdheid: Middenstand

Regering Ministerfunctie Naam Partij Van Tot
Renkin II Minister van Landbouw en Middenstand Van Dievoet Emile Kath. 1932-07-11 1932-10-22
De Broqueville III Minister van Landbouw en Middenstand de Broqueville Charles Kath. 1932-10-22 1932-12-17
De Broqueville IV Minister van Landbouw en Middenstand Sap Gustave Kath. 1932-12-17 1934-01-10
De Broqueville IV Minister van Nijverheid, Middenstand en Binnenlandse Handel Van Cauwelaert Franciscus (Frans) Kath. 1934-01-10 1934-06-12
Theunis IV Minister van Landbouw en Middenstand Van Cauwelaert Franciscus (Frans) Kath. 1934-11-20 1935-01-14
Janson Minister van Middenstand en Economische Zaken Van Isacker Philippe Kath. 1937-11-24 1938-02-07
Janson Minister van Middenstand en Economische Zaken du Bus de Warnaffe Charles (ad interim) Kath. 1938-02-07 1938-02-15
Janson Minister van Middenstand en Economische Zaken De Smet Pierre Kath. 1938-02-15 1938-05-15
Spaak I Minister van Economische Zaken, Middenstand en Landbouw Heymans Paul extraparlementair 1938-05-15 1939-01-21
Spaak I Minister van Landbouw en Middenstand d'Aspremont Lynden Charles Kath. 1939-01-21 1939-02-22
Pierlot I Minister van Economische Zaken en Middenstand Richard Raoul extraparlementair 1939-02-22 1939-04-16
Pierlot II Minister van Economische Zaken en Middenstand Sap Gustave Kath. 1939-04-16 1939-09-03
Pierlot III Minister van Economische Zaken en Middenstand Sap Gustave Kath. 1939-09-03 1940-01-05
Pierlot IV Minister van Economische Zaken, Middenstand en Ravitaillering Sap Gustave Kath. 1940-01-05 1940-03-19
Pierlot IV Minister van Economische Zaken, Middenstand en Ravitaillering De Schryver August-Edmond Kath. 1940-03-25 1940-08-28
Spaak III Minister van Economische Zaken en Middenstand Duvieusart Jean CVP-PSC 1947-03-20 1948-11-27
Spaak IV Minister van Economische Zaken en Middenstand Duvieusart Jean CVP-PSC 1948-11-27 1949-08-11
Eyskens Gaston I Minister van Economische Zaken en Middenstand Duvieusart Jean CVP-PSC 1949-08-11 1950-06-08
Duvieusart Minister van Economische Zaken en Middenstand Eyskens Gaston CVP-PSC 1950-06-08 1950-08-16
Pholien Minister van Economische Zaken en Middenstand Coppé Albert CVP-PSC 1950-08-16 1952-01-15
Van Houtte Minister van Economische Zaken en Middenstand Duvieusart Jean CVP-PSC 1952-01-15 1954-04-23
Van Acker IV Minister van Middenstand Bossaert Oscar Lib. 1954-04-23 1956-01-31
Van Acker IV Minister van Middenstand Rey Jean (ad interim) Lib. 1956-02-01 1956-02-13
Van Acker IV Minister van Middenstand Mundeleer Léon Lib. 1956-02-13 1958-06-26
Eyskens Gaston II Minister van Middenstand Vanden Boeynants Paul CVP-PSC 1958-06-26 1958-11-06
Eyskens Gaston III Minister van Middenstand Vanden Boeynants Paul CVP-PSC 1958-11-06 1961-04-25
Lefèvre Minister van Middenstand De Clerck Albert CVP-PSC 1961-04-25 1965-07-28
Harmel Minister van Middenstand d'Alcantara Adhémar CVP-PSC 1965-07-28 1966-03-19
Vanden Boeynants I Minister van Middenstand d'Alcantara Adhémar CVP-PSC 1966-03-19 1968-06-17
Eyskens Gaston IV Minister van Middenstand Hanin Charles PSC 1968-06-17 1972-01-21
Eyskens Gaston V Minister van Landbouw en Middenstand Tindemans Leo CVP 1972-01-21 1973-01-26
Eyskens Gaston V Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Landbouw en Middenstand Steverlynck Antoon extraparlementair 1972-01-21 1973-01-26
Leburton Minister van Middenstand Hannotte Léon PLP 1973-01-26 1973-10-23
Leburton Minister van Middenstand en van Institutionele en Administratieve Hervormingen Olivier Louis PLP 1973-10-23 1974-04-25
Tindemans I Minister van Middenstand Olivier Louis PLP 1974-04-25 1974-06-11
Tindemans II Minister van Middenstand Olivier Louis PLP 1974-06-11 1976-07-31
Tindemans II Minister van Middenstand Hannotte Léon PLP 1976-07-31 1977-03-06
Tindemans III Minister van Middenstand Hannotte Léon PRLW 1977-03-06 1977-06-03
Tindemans IV Minister van Landbouw en Middenstand Humblet Antoine PSC 1977-06-03 1978-10-20
Vanden Boeynants II Minister van Landbouw en Middenstand Humblet Antoine PSC 1978-10-20 1979-04-03
Martens I Minister van Landbouw en Middenstand Lavens Albert CVP 1979-04-03 1980-01-23
Martens II Minister van Landbouw en Middenstand Lavens Albert CVP 1980-01-23 1980-05-18
Martens III Minister van Landbouw en Middenstand Lavens Albert CVP 1980-05-18 1980-10-22
Martens IV Minister van Middenstand, van het Plan en Adjunct voor de Franse Gemeenschap Desmarets José PSC 1980-10-22 1981-04-06
Eyskens Mark Minister van Middenstand, van het Plan en Adjunct voor de Franse Gemeenschap Desmarets José PSC 1981-04-06 1981-12-17
Martens V Minister van Middenstand Demuyter Albert PRL 1981-12-17 1983-01-20
Martens V Minister van Middenstand Olivier Louis PRL 1983-01-20 1985-01-06
Martens V Staatssecretaris voor Middenstand, toegevoegd aan de Minister van Middenstand Knoops Etienne PRL 1983-01-20 1985-01-06
Martens V Minister van Financiën en Middenstand Grootjans Frans PVV 1985-01-06 1985-11-28
Martens V Staatssecretaris voor Middenstand, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Middenstand Knoops Etienne PRL 1985-01-06 1985-11-28
Martens VI Minister van Middenstand Buchmann Jacques (Jacky) PVV 1985-11-28 1987-10-21
Martens VI Staatssecretaris voor Middenstand, toegevoegd aan de Minister van Middenstand Mundeleer Georges PRL 1985-11-28 1987-10-21
Martens VII Minister van Middenstand Buchmann Jacques (Jacky) PVV 1987-10-21 1988-05-09
Martens VII Staatssecretaris voor Middenstand, toegevoegd aan de Minister van Middenstand Mundeleer Georges PRL 1987-10-21 1988-05-09
Martens VIII Minister van Justitie en Middenstand Wathelet Melchior (sr.) PSC 1988-05-09 1991-09-29
Martens VIII Staatssecretaris voor de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, toegevoegd aan de Minister van Middenstand Van Rompuy Herman CVP 1988-05-09 1988-09-18
Martens VIII Staatssecretaris voor Middenstand en voor de Oorlogsslachtoffers, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Middenstand Mainil Pierre PSC 1988-05-09 1991-09-29
Martens VIII Staatssecretaris voor de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, toegevoegd aan de Minister van Middenstand Dupré Jozef CVP 1988-10-18 1991-09-29
Martens IX Minister van Justitie en Middenstand Wathelet Melchior (sr.) PSC 1991-09-29 1992-03-07
Martens IX Staatssecretaris voor de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, toegevoegd aan de Minister van Middenstand Dupré Jozef CVP 1991-09-29 1992-03-07
Martens IX Staatssecretaris voor Middenstand en voor de Oorlogsslachtoffers, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Middenstand Mainil Pierre PSC 1991-09-29 1992-03-07
Dehaene I Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw Bourgeois André CVP 1992-03-07 1995-06-23
Dehaene II Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen Pinxten Karel CVP 1995-06-23 1999-06-01
Dehaene II Minister van Begroting, belast met Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen Van Rompuy Herman CVP 1999-06-01 1999-07-12
Verhofstadt I Minister van Landbouw en Middenstand Gabriels Jaak VLD 1999-07-12 2001-07-10
Verhofstadt I Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand Daems Rik (Hendrik) VLD 2001-07-10 2003-07-12
Verhofstadt II Minister van Middenstand en Landbouw Laruelle Sabine MR 2003-07-12 2007-07-12
Verhofstadt II Minister van Middenstand en Landbouw, belast met Ontwikkelingssamenwerking Laruelle Sabine MR 2007-07-12 2007-12-21
Verhofstadt III Minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw Laruelle Sabine MR 2007-12-21 2008-03-20
Leterme I Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Laruelle Sabine MR 2008-03-20 2008-12-30
Van Rompuy Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Laruelle Sabine MR 2008-12-30 2009-11-25
Leterme II Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Laruelle Sabine MR 2009-11-25 2011-12-05
Di Rupo Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw Laruelle Sabine MR 2011-12-05 2014-10-11
Michel I Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie Borsus Willy MR 2014-10-11 2017-07-28
Michel I Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie Ducarme Denis MR 2017-07-28 2018-12-09
Michel II/Wilmès Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden Ducarme Denis MR 2018-12-09 2020-03-17
Wilmès Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden Ducarme Denis MR 2020-03-17 2020-10-01
De Croo Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Clarinval David MR 2020-10-01 2022-04-22
De Croo Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, belast met Buitenlandse Handel Clarinval David MR 2022-04-22 2022-07-15
De Croo Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Clarinval David MR 2022-07-15

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.