Bevoegdheid: Gewestvorming

Regering Ministerfunctie Naam Partij Van Tot
Leburton Minister van Brusselse Aangelegenheden Cudell Guy BSP-PSB 1973-01-26 1973-10-23
Leburton Minister van Waalse Aangelegenheden, toegevoegd aan de Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu Grafé Jean-Pierre PSC 1973-01-26 1974-04-25
Leburton Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden Chabert Jozef (Jos) CVP 1973-01-26 1974-04-25
Leburton Staatssecretaris voor de Oostkantons en het Toerisme, toegevoegd aan de Eerste Minister Schyns Guillaume PSC 1973-01-26 1973-10-24
Leburton Minister van Brusselse Aangelegenheden en van Ontwikkelingssamenwerking Cudell Guy BSP-PSB 1973-10-23 1974-04-25
Leburton Minister van Wetenschapsbeleid, van de Oostkantons en van het Toerisme Hanin Charles PSC 1973-10-24 1974-04-25
Tindemans I Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden De Backer-Van Ocken Rika CVP 1974-04-25 1974-06-11
Tindemans I Minister van Landsverdediging en van Brusselse Aangelegenheden Vanden Boeynants Paul PSC 1974-04-25 1974-06-11
Tindemans I Minister van Tewerkstelling en Arbeid en van Waalse Aangelegenheden Califice Alfred PSC 1974-04-25 1974-06-11
Tindemans II Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden De Backer-Van Ocken Rika CVP 1974-06-11 1977-03-06
Tindemans II Minister van Landsverdediging en van Brusselse Aangelegenheden Vanden Boeynants Paul PSC 1974-06-11 1977-03-06
Tindemans II Minister van Tewerkstelling en Arbeid en van Waalse Aangelegenheden, belast met de Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Califice Alfred PSC 1974-06-11 1977-03-06
Tindemans II Staatssecretaris voor Huisvesting, toegevoegd aan de Minister van Brusselse Aangelegenheden Van Aal Enrique PSC 1974-10-04 1977-03-06
Tindemans II Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Waalse Aangelegenheden Gol Jean RW 1974-10-04 1977-03-06
Tindemans II Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Brusselse Aangelegenheden De Winter August PVV 1974-10-04 1977-03-06
Tindemans II Staatssecretaris voor Sociale Zaken, toegevoegd aan de Minister van Waalse Aangelegenheden Moreau Robert RW 1974-10-04 1976-12-08
Tindemans II Staatssecretaris voor Streekeconomie en voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden Dhoore Luciaan (Luc) CVP 1974-10-04 1976-10-16
Tindemans II Staatssecretaris voor Streekeconomie en voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden Eyskens Mark extraparlementair 1976-10-16 1977-03-06
Tindemans III Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden De Backer-Van Ocken Rika CVP 1977-03-06 1977-06-03
Tindemans III Minister van Landsverdediging en van Brusselse Aangelegenheden Vanden Boeynants Paul PSC 1977-03-06 1977-06-03
Tindemans III Minister van Tewerkstelling en Arbeid en van Waalse Aangelegenheden, belast met de Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Califice Alfred PSC 1977-03-06 1977-06-03
Tindemans III Staatssecretaris voor Huisvesting, toegevoegd aan de Minister van Brusselse Aangelegenheden Van Aal Enrique PSC 1977-03-06 1977-06-03
Tindemans III Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Waalse Aangelegenheden Gol Jean PRLW 1977-03-06 1977-06-03
Tindemans III Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Brusselse Aangelegenheden De Winter August PVV 1977-03-06 1977-06-03
Tindemans III Staatssecretaris voor Streekeconomie en voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden Eyskens Mark extraparlementair 1977-03-06 1977-06-03
Tindemans IV Minister van Brusselse Aangelegenheden Defosset Léon FDF 1977-06-03 1978-10-20
Tindemans IV Minister van Vlaamse Aangelegenheden De Backer-Van Ocken Rika CVP 1977-06-03 1978-10-20
Tindemans IV Minister van Waalse Aangelegenheden Mathot Guy BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
Tindemans IV Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Waalse Aangelegenheden Urbain Robert BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
Tindemans IV Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Brusselse Aangelegenheden Simonet Henri BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
Tindemans IV Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden Eyskens Mark CVP 1977-06-03 1978-10-20
Tindemans IV Staatssecretaris voor Sociale Zaken, toegevoegd aan de Minister van Waalse Aangelegenheden Califice Alfred PSC 1977-06-03 1978-10-20
Tindemans IV Staatssecretaris voor Sociale Zaken, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden De Wulf Roger BSP-PSB 1977-06-03 1978-10-20
Tindemans IV Staatssecretaris voor Sociale Zaken, toegevoegd aan de Minister van Brusselse Aangelegenheden Anciaux Victor (Vic) VU 1977-06-03 1978-10-20
Vanden Boeynants II Minister van Brusselse Aangelegenheden Defosset Léon FDF 1978-10-20 1979-04-03
Vanden Boeynants II Minister van Vlaamse Aangelegenheden De Backer-Van Ocken Rika CVP 1978-10-20 1979-04-03
Vanden Boeynants II Minister van Waalse Aangelegenheden Mathot Guy PS 1978-10-20 1979-04-03
Vanden Boeynants II Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Waalse Aangelegenheden Urbain Robert PS 1978-10-20 1979-04-03
Vanden Boeynants II Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Brusselse Aangelegenheden Simonet Henri PS 1978-10-20 1979-04-03
Vanden Boeynants II Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden Eyskens Mark CVP 1978-10-20 1979-04-03
Vanden Boeynants II Staatssecretaris voor Sociale Zaken, toegevoegd aan de Minister van Waalse Aangelegenheden Califice Alfred PSC 1978-10-20 1979-04-03
Vanden Boeynants II Staatssecretaris voor Sociale Zaken, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden De Wulf Roger BSP 1978-10-20 1979-04-03
Vanden Boeynants II Staatssecretaris voor Sociale Zaken, toegevoegd aan de Minister van Brusselse Aangelegenheden Anciaux Victor (Vic) VU 1978-10-20 1979-04-03
Martens I Minister van de Franse Gemeenschap Hansenne Michel PSC 1979-04-03 1980-01-23
Martens I Minister van het Brusselse Gewest Defosset Léon FDF 1979-04-03 1980-01-16
Martens I Minister van het Waalse Gewest Dehousse Jean-Maurice PS 1979-04-03 1980-01-23
Martens I Minister van het Vlaamse Gewest Galle Marc BSP 1979-04-03 1980-01-23
Martens I Minister van de Nederlandse Gemeenschap De Backer-Van Ocken Rika CVP 1979-04-03 1980-01-23
Martens I Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest De Pauw-Deveen Lydia BSP 1979-04-03 1980-01-23
Martens I Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest Cudell Guy PS 1979-04-03 1980-01-23
Martens I Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Anselme Bernard PS 1979-04-03 1980-01-23
Martens I Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Humblet Antoine PSC 1979-04-03 1979-10-15
Martens I Staatssecretaris voor het Vlaamse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Vlaamse Gewest Coens Daniël CVP 1979-04-03 1979-07-11
Martens I Staatssecretaris voor het Vlaamse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Vlaamse Gewest Akkermans Paul CVP 1979-04-03 1979-07-11
Martens I Staatssecretaris voor de Franse Gemeenschap, toegevoegd aan de Minister van de Franse Gemeenschap Persoons François FDF 1979-04-03 1980-01-16
Martens I Staatssecretaris voor de Nederlandse Gemeenschap, toegevoegd aan de Minister van de Nederlandse Gemeenschap Steyaert Hendrika (Rika) CVP 1979-04-03 1980-01-23
Martens I Staatssecretaris voor de Nederlandse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Vlaamse Gewest en voor de Communautaire Bevoegdheden toegevoegd aan de Minister van de Nederlandse Gemeenschap Coens Daniël CVP 1979-07-11 1980-01-23
Martens I Staatssecretaris voor de Nederlandse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Vlaamse Gewest en voor de Communautaire Bevoegdheden toegevoegd aan de Minister van de Nederlandse Gemeenschap Akkermans Paul CVP 1979-07-11 1980-01-23
Martens I Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Maystadt Philippe PSC 1979-10-15 1980-01-23
Martens II Minister van de Franse Gemeenschap Hansenne Michel PSC 1980-01-23 1980-05-18
Martens II Minister van het Brusselse Gewest Goor-Eyben Cécile PSC 1980-01-23 1980-05-18
Martens II Minister van het Waalse Gewest Dehousse Jean-Maurice PS 1980-01-23 1980-05-18
Martens II Minister van het Vlaamse Gewest Galle Marc BSP 1980-01-23 1980-05-18
Martens II Minister van de Nederlandse Gemeenschap De Backer-Van Ocken Rika CVP 1980-01-23 1980-05-18
Martens II Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest De Pauw-Deveen Lydia BSP 1980-01-23 1980-05-18
Martens II Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest Cudell Guy PS 1980-01-23 1980-05-18
Martens II Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Anselme Bernard PS 1980-01-23 1980-05-18
Martens II Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Maystadt Philippe PSC 1980-01-23 1980-05-18
Martens II Staatssecretaris voor de Franse Gemeenschap, toegevoegd aan de Minister van de Franse Gemeenschap Degroeve André PS 1980-01-23 1980-05-18
Martens II Staatssecretaris voor de Nederlandse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Vlaamse Gewest en voor de Communautaire Bevoegdheden toegevoegd aan de Minister van de Nederlandse Gemeenschap Coens Daniël CVP 1980-01-23 1980-05-18
Martens II Staatssecretaris voor de Nederlandse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Vlaamse Gewest en voor de Communautaire Bevoegdheden toegevoegd aan de Minister van de Nederlandse Gemeenschap Akkermans Paul CVP 1980-01-23 1980-05-18
Martens II Staatssecretaris voor de Nederlandse Gemeenschap, toegevoegd aan de Minister van de Nederlandse Gemeenschap Steyaert Hendrika (Rika) CVP 1980-01-23 1980-05-18
Martens III Minister van de Franse Gemeenschap Hansenne Michel PSC 1980-05-18 1980-10-22
Martens III Minister van het Brusselse Gewest Goor-Eyben Cécile PSC 1980-05-18 1980-10-22
Martens III Minister van het Waalse Gewest Dehousse Jean-Maurice PS 1980-05-18 1980-10-22
Martens III Minister van de Vlaamse Gemeenschap Galle Marc SP 1980-05-18 1980-10-22
Martens III Minister van de Vlaamse Gemeenschap Kempinaire André PVV 1980-05-18 1980-10-22
Martens III Minister van de Vlaamse Gemeenschap De Backer-Van Ocken Rika CVP 1980-05-18 1980-10-22
Martens III Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest Cudell Guy PS 1980-05-18 1980-10-22
Martens III Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest De Winter August PVV 1980-05-18 1980-10-22
Martens III Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Bertouille André PRL 1980-05-18 1980-10-22
Martens III Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Mainil Pierre PSC 1980-05-18 1980-10-22
Martens III Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap, toegevoegd aan Mevr. De Backer-Van Ocken, Minister van de Vlaamse Gemeenschap Steyaert Hendrika (Rika) CVP 1980-05-18 1980-10-22
Martens III Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap, toegevoegd aan Mevr. De Backer-Van Ocken, Minister van de Vlaamse Gemeenschap Akkermans Paul CVP 1980-05-18 1980-10-22
Martens III Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap, toegevoegd aan de heer Kempinaire, Minister van de Vlaamse Gemeenschap Herman-Michielsens Lucienne PVV 1980-05-18 1980-10-22
Martens III Staatssecretaris voor de Franse Gemeenschap, toegevoegd aan de Minister van de Franse Gemeenschap Demuyter Albert PRL 1980-05-18 1980-10-22
Martens IV Minister van de Franse Gemeenschap Hansenne Michel PSC 1980-10-22 1981-04-06
Martens IV Minister van het Brusselse Gewest Degroeve André PS 1980-10-22 1981-04-06
Martens IV Minister van het Waalse Gewest Dehousse Jean-Maurice PS 1980-10-22 1981-04-06
Martens IV Minister van de Vlaamse Gemeenschap Galle Marc SP 1980-10-22 1981-04-06
Martens IV Minister van de Vlaamse Gemeenschap en Adjunct voor Nationale Opvoeding Geens Gaston CVP 1980-10-22 1981-04-06
Martens IV Minister van Middenstand, van het Plan en Adjunct voor de Franse Gemeenschap Desmarets José PSC 1980-10-22 1981-04-06
Martens IV Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest De Pauw-Deveen Lydia SP 1980-10-22 1981-04-06
Martens IV Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest Goor-Eyben Cécile PSC 1980-10-22 1981-04-06
Martens IV Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Wathelet Melchior (sr.) PSC 1980-10-22 1981-04-06
Martens IV Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Deworme Elie PS 1980-10-22 1981-02-26
Martens IV Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap, toegevoegd aan de heer Geens, Minister van de Vlaamse Gemeenschap Steyaert Hendrika (Rika) CVP 1980-10-22 1981-04-06
Martens IV Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap, toegevoegd aan de heer Geens, Minister van de Vlaamse Gemeenschap Akkermans Paul CVP 1980-10-22 1981-04-06
Martens IV Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap, toegevoegd aan de heer Geens, Minister van de Vlaamse Gemeenschap De Backer-Van Ocken Rika CVP 1980-10-22 1981-04-06
Martens IV Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Coëme Guy extraparlementair 1981-02-26 1981-04-06
Eyskens Mark Minister van de Franse Gemeenschap Hansenne Michel PSC 1981-04-06 1981-12-17
Eyskens Mark Minister van het Brusselse Gewest Degroeve André PS 1981-04-06 1981-12-17
Eyskens Mark Minister van het Waalse Gewest Dehousse Jean-Maurice PS 1981-04-06 1981-12-17
Eyskens Mark Minister van de Vlaamse Gemeenschap Galle Marc SP 1981-04-06 1981-12-17
Eyskens Mark Minister van de Vlaamse Gemeenschap en Adjunct voor Nationale Opvoeding Geens Gaston CVP 1981-04-06 1981-12-17
Eyskens Mark Minister van Middenstand, van het Plan en Adjunct voor de Franse Gemeenschap Desmarets José PSC 1981-04-06 1981-12-17
Eyskens Mark Staatssecretaris, toegevoegd aan de heer Geens, Minister van de Vlaamse Gemeenschap Steyaert Hendrika (Rika) CVP 1981-04-06 1981-12-17
Eyskens Mark Staatssecretaris, toegevoegd aan de heer Geens, Minister van de Vlaamse Gemeenschap Akkermans Paul CVP 1981-04-06 1981-12-17
Eyskens Mark Staatssecretaris, toegevoegd aan de heer Geens, Minister van de Vlaamse Gemeenschap De Backer-Van Ocken Rika CVP 1981-04-06 1981-12-17
Eyskens Mark Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest De Pauw-Deveen Lydia SP 1981-04-06 1981-12-17
Eyskens Mark Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest Goor-Eyben Cécile PSC 1981-04-06 1981-12-17
Eyskens Mark Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Coëme Guy extraparlementair 1981-04-06 1981-12-17
Eyskens Mark Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Wathelet Melchior (sr.) PSC 1981-04-06 1981-12-17
Martens V Minister van het Brusselse Gewest Demuyter Albert PRL 1981-12-17 1983-01-20
Martens V Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest Neyts-Uyttebroeck Annemie PVV 1981-12-17 1985-11-28
Martens V Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest Goor-Eyben Cécile PSC 1981-12-17 1985-11-28
Martens V Minister van het Brusselse Gewest Hatry Paul PRL 1983-01-20 1985-11-28
Martens VI Minister van het Brusselse Gewest de Donnea François-Xavier PRL 1985-11-28 1987-10-21
Martens VI Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest Thys Jean-Louis PSC 1985-11-28 1987-10-21
Martens VI Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest Bascour Jan PVV 1985-11-28 1987-10-21
Martens VII Minister van het Brusselse Gewest de Donnea François-Xavier PRL 1987-10-21 1988-05-09
Martens VII Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest Thys Jean-Louis PSC 1987-10-21 1988-05-09
Martens VII Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest Bascour Jan PVV 1987-10-21 1988-05-09
Martens VIII Minister van het Brusselse Gewest en Institutionele Hervormingen Moureaux Philippe PS 1988-05-09 1989-01-16
Martens VIII Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest Valkeniers Jef VU 1988-05-09 1989-07-11
Martens VIII Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest Thys Jean-Louis PSC 1988-05-09 1989-07-11
Martens VIII Minister van het Brusselse Gewest en Institutionele Hervormingen, belast met de Herstructurering van het Ministère de l’Education nationale Moureaux Philippe PS 1989-01-16 1989-07-11
Martens VIII Minister van Institutionele Hervormingen, belast met de Herstructurering van het Ministère de l'Éducation nationale en het Ministerie van het Brusselse Gewest Moureaux Philippe PS 1989-07-11 1991-09-29
Martens IX Minister van Institutionele Hervormingen, belast met de Herstructurering van het Ministère de l'Éducation nationale en het Ministerie van het Brusselse Gewest Moureaux Philippe PS 1991-09-29 1992-03-07

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.