Bevoegdheid: Energie, duurzame ontwikkeling en milieu

Regering Ministerfunctie Naam Partij Van Tot
Leburton Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu De Saeger Jozef (Jos) CVP 1973-01-26 1973-10-23
Leburton Minister van Volksgezondheid, Leefmilieu en Gezin De Saeger Jozef (Jos) CVP 1973-10-23 1974-04-25
Tindemans I Staatssecretaris voor Leefmilieu, toegevoegd aan de Eerste Minister Poma Karel PVV 1974-04-25 1974-06-11
Tindemans II Staatssecretaris voor Leefmilieu, toegevoegd aan de Eerste Minister Poma Karel PVV 1974-06-11 1976-08-01
Tindemans II Staatssecretaris voor Bossen, Jacht en Visvangst, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden Poma Karel PVV 1974-10-04 1977-03-06
Tindemans II Staatssecretaris voor Bossen, Jacht en Visvangst, toegevoegd aan de Minister van Waalse Aangelegenheden Olivier Louis PLP 1974-10-04 1976-12-08
Tindemans II Staatssecretaris voor Leefmilieu, toegevoegd aan de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin Poma Karel PVV 1976-08-01 1977-03-06
Tindemans III Staatssecretaris voor Leefmilieu, toegevoegd aan de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin Poma Karel PVV 1977-03-06 1977-06-03
Tindemans III Staatssecretaris voor Bossen, Jacht en Visvangst, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden Poma Karel PVV 1977-03-06 1977-06-03
Tindemans IV Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu Dhoore Luciaan (Luc) CVP 1977-06-03 1978-10-20
Vanden Boeynants II Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu Dhoore Luciaan (Luc) CVP 1978-10-20 1979-04-03
Martens I Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu Dhoore Luciaan (Luc) CVP 1979-04-03 1980-01-23
Martens II Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu Dhoore Luciaan (Luc) CVP 1980-01-23 1980-05-18
Martens III Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu Califice Alfred PSC 1980-05-18 1980-10-22
Martens IV Minister van Openbaar Ambt en Wetenschapsbeleid, belast met de Coördinatie van het Leefmilieubeleid Maystadt Philippe PSC 1980-10-22 1981-04-06
Eyskens Mark Minister van Openbaar Ambt en Wetenschapsbeleid, belast met de Coördinatie van het Leefmilieubeleid Maystadt Philippe PSC 1981-04-06 1981-12-17
Martens V Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Leefmilieu, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken Aerts Firmin CVP 1981-12-17 1985-11-28
Martens VI Staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken Smet Miet CVP 1985-11-28 1987-10-21
Martens VII Staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken Smet Miet CVP 1987-10-21 1988-05-09
Martens VIII Staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie, toegevoegd aan de Eerste Minister Smet Miet CVP 1988-05-09 1991-09-29
Martens IX Staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie, toegevoegd aan de Eerste Minister Smet Miet CVP 1991-09-29 1992-03-07
Dehaene I Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu Onkelinx Laurette PS 1992-03-07 1993-05-04
Dehaene I Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu De Galan Magda PS 1993-05-04 1994-01-23
Dehaene I Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu Santkin Jacques PS 1994-01-23 1995-06-06
Dehaene I Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu De Galan Magda PS 1995-06-06 1995-06-23
Dehaene II Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de Minister van Volksgezondheid Peeters Jan SP 1995-06-23 1999-06-01
Dehaene II Minister van Pensioenen, Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu Peeters Jan SP 1999-06-01 1999-07-12
Verhofstadt I Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Aelvoet Magda Agalev 1999-07-12 2002-08-28
Verhofstadt I Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit en Vervoer Deleuze Olivier Ecolo 1999-07-12 2003-05-05
Verhofstadt I Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Tavernier Jef Agalev 2002-08-28 2003-07-12
Verhofstadt I Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met de Vereenvoudiging van de Fiscale Procedures en de Strijd tegen de Grote Fiscale Fraude Zenner Alain MR 2003-05-05 2003-07-12
Verhofstadt II Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling Van den Bossche Freya sp.a 2003-07-12 2004-07-18
Verhofstadt II Minister van Leefmilieu en Pensioenen Tobback Bruno sp.a 2004-07-18 2007-12-21
Verhofstadt II Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Overheidsbedrijven Van Weert Els Spirit 2004-07-18 2005-10-17
Verhofstadt II Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken Van Weert Els Spirit 2005-10-17 2007-12-21
Verhofstadt III Minister van Klimaat en Energie Magnette Paul PS 2007-12-21 2008-03-20
Leterme I Minister van Klimaat en Energie Magnette Paul PS 2008-03-20 2008-12-30
Van Rompuy Minister van Klimaat en Energie Magnette Paul PS 2008-12-30 2009-07-16
Van Rompuy Minister van Klimaat en Energie Magnette Paul PS 2009-07-17 2009-11-25
Leterme II Minister van Klimaat en Energie Magnette Paul PS 2009-11-25 2011-12-05
Di Rupo Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken Vanackere Steven CD&V 2011-12-05 2013-03-05
Di Rupo Minister van Economie, Consumenten en Noordzee Vande Lanotte Johan sp.a 2011-12-05 2014-09-22
Di Rupo Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister Wathelet Melchior (jr.) cdH 2011-12-05 2014-07-22
Di Rupo Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, en Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken Verherstraeten Servais CD&V 2013-03-05 2014-10-11
Di Rupo Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister Fonck Catherine cdH 2014-07-22 2014-10-11
Di Rupo Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, belast met Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude Vande Lanotte Johan sp.a 2014-09-22 2014-10-11
Michel I Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marghem Marie-Christine MR 2014-10-11 2018-12-09
Michel I Staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Tommelein Bart Open VLD 2014-10-11 2016-05-02
Michel I Staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Backer Philippe Open VLD 2016-05-02 2018-12-09
Michel II/Wilmès Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marghem Marie-Christine MR 2018-12-09 2020-03-17
Michel II/Wilmès Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee De Backer Philippe Open VLD 2018-12-09 2020-03-17
Wilmès Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marghem Marie-Christine MR 2020-03-17 2020-10-01
Wilmès Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee De Backer Philippe Open VLD 2020-03-17 2020-10-01
De Croo Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal Khattabi Zakia Ecolo 2020-10-01
De Croo Minister van Energie Van der Straeten Tinne Groen 2020-10-01

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.