Regering-Verhofstadt I (1999-07-12 tot 2003-07-12) (95)

PRL, FDF en MCC vormen een kartel bij de verkiezingen van 13 juni 1999 maar in de regering zetelen enkel PRL ministers. Tegen het einde van de regering fusioneren de partijen van het kartel in de MR. We behouden het label PRL, tenzij voor Zenner, die na de fusie tot de regering toetreedt. Tijdens de regering wijzigt de SP haar naam in sp.a.

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Verhofstadt Guy VLD 1999-07-12 2003-07-12
Vice-Eerste Minister Onkelinx Laurette PS 1999-07-12 2003-07-12
Vice-Eerste Minister Michel Louis PRL 1999-07-12 2003-07-12
Vice-Eerste Minister Vande Lanotte Johan SP 1999-07-12 2003-07-12
Vice-Eerste Minister Durant Isabelle Ecolo 1999-07-12 2003-05-05
Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen Van den Bossche Luc SP 1999-07-12 2003-07-12
Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie Vande Lanotte Johan SP 1999-07-12 2003-07-12
Minister van Binnenlandse Zaken Duquesne Antoine PRL 1999-07-12 2003-07-12
Minister van Buitenlandse Zaken Michel Louis PRL 1999-07-12 2003-07-12
Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Aelvoet Magda Agalev 1999-07-12 2002-08-28
Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Tavernier Jef Agalev 2002-08-28 2003-07-12
Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek Demotte Rudy PS 1999-07-12 2000-04-04
Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid Picqué Charles PS 2000-04-08 2003-07-12
Minister van Financiën Reynders Didier PRL 1999-07-12 2003-07-12
Minister van Justitie Verwilghen Marc VLD 1999-07-12 2003-07-12
Minister van Landbouw en Middenstand Gabriels Jaak VLD 1999-07-12 2001-07-10
Minister van Landsverdediging Flahaut André PS 1999-07-12 2003-07-12
Minister van Mobiliteit en Vervoer Durant Isabelle Ecolo 1999-07-12 2003-05-05
Minister van Sociale Zaken en Pensioenen Vandenbroucke Frank SP 1999-07-12 2003-07-12
Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties Daems Rik (Hendrik) VLD 1999-07-12 2001-07-10
Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand Daems Rik (Hendrik) VLD 2001-07-10 2003-07-12
Minister van Werkgelegenheid Onkelinx Laurette PS 1999-07-12 2003-05-05
Minister van Werkgelegenheid, belast met Mobiliteit en Vervoer Onkelinx Laurette PS 2003-05-05 2003-07-12
Minister, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw Neyts-Uyttebroeck Annemie VLD 2001-07-10 2003-07-12
Minister, toegevoegd aan de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek Ylieff Yvan PS 2003-05-05 2003-07-12
Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Chevalier Pierre VLD 1999-07-12 2000-10-11
Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met de Vereenvoudiging van de Fiscale Procedures en de Strijd tegen de Grote Fiscale Fraude Zenner Alain MR 2003-05-05 2003-07-12
Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit en Vervoer Deleuze Olivier Ecolo 1999-07-12 2003-05-05
Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Boutmans Eddy Agalev 1999-07-12 2003-07-12
Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Neyts-Uyttebroeck Annemie VLD 2000-10-11 2001-07-10
Regeringspartijen Van Tot
Agalev 1999-07-12 2003-07-12
Ecolo 1999-07-12 2003-05-05
PRL 1999-07-12 2003-07-12
PS 1999-07-12 2003-07-12
SP 1999-07-12 2003-07-12
VLD 1999-07-12 2003-07-12

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.