Regering-Van Rompuy (2008-12-30 tot 2009-11-25) (99)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Van Rompuy Herman CD&V 2008-12-30 2009-07-17
Eerste Minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en Asielbeleid Van Rompuy Herman CD&V 2009-07-17 2009-11-25
Vice-Eerste Minister Reynders Didier MR 2008-12-30 2009-11-25
Vice-Eerste Minister Onkelinx Laurette PS 2008-12-30 2009-11-25
Vice-Eerste Minister De Gucht Karel Open VLD 2008-12-30 2009-07-17
Vice-Eerste Minister Vanackere Steven CD&V 2008-12-30 2009-07-16
Vice-Eerste Minister Milquet Joëlle cdH 2008-12-30 2009-11-25
Vice-Eerste Minister Vanackere Steven CD&V 2009-07-17 2009-11-25
Vice-Eerste Minister Vanhengel Guy Open VLD 2009-07-17 2009-11-25
Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen Vanackere Steven CD&V 2008-12-30 2009-07-16
Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen Vanackere Steven CD&V 2009-07-17 2009-11-25
Minister van Begroting Vanhengel Guy Open VLD 2009-07-17 2009-11-25
Minister van Binnenlandse Zaken De Padt Guido Open VLD 2008-12-30 2009-07-17
Minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom Annemie Open VLD 2009-07-17 2009-11-25
Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht Karel Open VLD 2008-12-30 2009-07-17
Minister van Buitenlandse Zaken Leterme Yves CD&V 2009-07-17 2009-11-25
Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen Reynders Didier MR 2008-12-30 2009-11-25
Minister van Justitie De Clerck Stefaan CD&V 2008-12-30 2009-11-25
Minister van Klimaat en Energie Magnette Paul PS 2008-12-30 2009-07-16
Minister van Klimaat en Energie Magnette Paul PS 2009-07-17 2009-11-25
Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Laruelle Sabine MR 2008-12-30 2009-11-25
Minister van Landsverdediging De Crem Pieter CD&V 2008-12-30 2009-11-25
Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden Arena Marie PS 2008-12-30 2009-07-17
Minister van Migratie- en Asielbeleid Turtelboom Annemie Open VLD 2008-12-30 2009-07-17
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Michel Charles MR 2008-12-30 2009-11-25
Minister van Pensioenen en Grote Steden Daerden Michel PS 2009-07-17 2009-11-25
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Onkelinx Laurette PS 2008-12-30 2009-07-17
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie Onkelinx Laurette PS 2009-07-17 2009-11-25
Minister van Werk en Gelijke Kansen Milquet Joëlle cdH 2008-12-30 2009-07-17
Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid Milquet Joëlle cdH 2009-07-17 2009-11-25
Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Van Quickenborne Vincent Open VLD 2008-12-30 2009-11-25
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden Delizée Jean-Marc PS 2008-12-30 2009-07-17
Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de Minister van Justitie Wathelet Melchior (jr.) cdH 2008-12-30 2009-07-17
Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Minister van Begroting, Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid, toegevoegd aan de Minister belast met Migratie- en Asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en Asielbeleid betreft, toegevoegd aan de Eerste Minister, Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de Minister van Justitie, Staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste Minister Wathelet Melchior (jr.) cdH 2009-07-17 2009-11-25
Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Chastel Olivier MR 2008-12-30 2009-07-17
Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie Devlies Carl CD&V 2008-12-30 2009-11-25
Staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën Clerfayt Bernard MR 2008-12-30 2009-07-16
Staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën Clerfayt Bernard MR 2009-07-17 2009-11-25
Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Chastel Olivier MR 2009-07-17 2009-11-25
Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie Courard Philippe PS 2009-07-17 2009-11-25
Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister Schouppe Etienne CD&V 2008-12-30 2009-11-25
Staatssecretaris voor Personen met een Handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Fernandez Fernandez Julie PS 2008-12-30 2009-07-16
Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een Handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie Delizée Jean-Marc PS 2009-07-17 2009-11-25
Regeringspartijen Van Tot
CD&V 2008-12-30 2009-11-25
cdH 2008-12-30 2009-11-25
MR 2008-12-30 2009-11-25
Open VLD 2008-12-30 2009-11-25
PS 2008-12-30 2009-11-25

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.