Regering-Vanden Boeynants II (1978-10-20 tot 1979-04-03) (82)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Vanden Boeynants Paul PSC 1978-10-20 1979-04-03
Vice-Eerste Minister Hurez Léon PS 1978-10-20 1979-04-03
Vice-Eerste Minister Van Elslande Renaat CVP 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Binnenlandse Zaken Boel Henri (Rik) BSP 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Brusselse Aangelegenheden Defosset Léon FDF 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Buitenlandse Handel de Bruyne Hektor VU 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Buitenlandse Zaken Simonet Henri PS 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Economische Zaken Claes Willy BSP 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Financiën Geens Gaston CVP 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Franse Cultuur Dehousse Jean-Maurice PS 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Justitie Van Elslande Renaat CVP 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Landbouw en Middenstand Humblet Antoine PSC 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Landsverdediging Vanden Boeynants Paul PSC 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Nationale Opvoeding Ramaekers Jef BSP 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Nationale Opvoeding Michel Joseph PSC 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Nederlandse Cultuur De Backer-Van Ocken Rika CVP 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Outers Lucien FDF 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Openbaar Ambt Hurez Léon PS 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Openbare Werken Mathot Guy PS 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Pensioenen Wijninckx Jozef (Jos) BSP 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie Defosset Léon FDF 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Sociale Voorzorg Califice Alfred PSC 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Tewerkstelling en Arbeid Spitaels Guy PS 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Verkeerswezen Chabert Jozef (Jos) CVP 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Vlaamse Aangelegenheden De Backer-Van Ocken Rika CVP 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu Dhoore Luciaan (Luc) CVP 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Waalse Aangelegenheden Mathot Guy PS 1978-10-20 1979-04-03
Minister van Wetenschapsbeleid Vandekerckhove Rik VU 1978-10-20 1979-04-03
Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste Minister Eyskens Mark CVP 1978-10-20 1979-04-03
Staatssecretaris voor Economische Zaken, toegevoegd aan de Minister van Economische Zaken De Wulf Roger BSP 1978-10-20 1979-04-03
Staatssecretaris voor Franse Cultuur, toegevoegd aan de Minister van Franse Cultuur Persoons François FDF 1978-10-20 1979-04-03
Staatssecretaris voor Hervorming der Instellingen, toegevoegd aan de Vice-Eerste Minister L. Hurez Hoyaux Jacques PS 1978-10-20 1979-04-03
Staatssecretaris voor Hervorming der Instellingen, toegevoegd aan de Vice-Eerste Minister R. Van Elslande De Bondt Ferdinand CVP 1978-10-20 1979-04-03
Staatssecretaris voor Nederlandse Cultuur, toegevoegd aan de Minister van Nederlandse Cultuur Anciaux Victor (Vic) VU 1978-10-20 1979-04-03
Staatssecretaris voor Sociale Zaken, toegevoegd aan de Minister van Brusselse Aangelegenheden Anciaux Victor (Vic) VU 1978-10-20 1979-04-03
Staatssecretaris voor Sociale Zaken, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden De Wulf Roger BSP 1978-10-20 1979-04-03
Staatssecretaris voor Sociale Zaken, toegevoegd aan de Minister van Waalse Aangelegenheden Califice Alfred PSC 1978-10-20 1979-04-03
Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Brusselse Aangelegenheden Simonet Henri PS 1978-10-20 1979-04-03
Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden Eyskens Mark CVP 1978-10-20 1979-04-03
Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Waalse Aangelegenheden Urbain Robert PS 1978-10-20 1979-04-03
Regeringspartijen Van Tot
BSP 1978-10-20 1979-04-03
CVP 1978-10-20 1979-04-03
FDF 1978-10-20 1979-04-03
PS 1978-10-20 1979-04-03
PSC 1978-10-20 1979-04-03
VU 1978-10-20 1979-04-03

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.