Regering-Tindemans III (1977-03-06 tot 1977-06-03) (80)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Tindemans Leo CVP 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Begroting en van Wetenschapsbeleid Geens Gaston CVP 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Binnenlandse Zaken Michel Joseph PSC 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Buitenlandse Handel Knoops Etienne PRLW 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Buitenlandse Zaken en van Ontwikkelingssamenwerking Van Elslande Renaat CVP 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Economische Zaken Herman Fernand extraparlementair 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Financiën De Clercq Willy PVV 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Franse Cultuur Van Aal Enrique PSC 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Justitie Vanderpoorten Herman PVV 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Landbouw Lavens Albert CVP 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Landsverdediging en van Brusselse Aangelegenheden Vanden Boeynants Paul PSC 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Middenstand Hannotte Léon PRLW 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Nationale Opvoeding De Croo Herman PVV 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Nationale Opvoeding Humblet Antoine PSC 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden De Backer-Van Ocken Rika CVP 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Openbaar Ambt Kempinaire André PVV 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Openbare Werken Olivier Louis PRLW 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Pensioenen Plasman Marcel PSC 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Sociale Voorzorg Dhoore Luciaan (Luc) CVP 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Tewerkstelling en Arbeid en van Waalse Aangelegenheden, belast met de Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Califice Alfred PSC 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Verkeerswezen Chabert Jozef (Jos) CVP 1977-03-06 1977-06-03
Minister van Volksgezondheid en van het Gezin De Saeger Jozef (Jos) extraparlementair 1977-03-06 1977-06-03
Minister voor Hervorming der Instellingen Vandekerckhove Robert CVP 1977-03-06 1977-06-03
Minister voor Hervorming der Instellingen Toussaint Michel PRLW 1977-03-06 1977-06-03
Minister, Adjunct voor Economische Zaken Cornet d'Elzius Charles PRLW 1977-03-06 1977-06-03
Staatssecretaris voor Bossen, Jacht en Visvangst, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden Poma Karel PVV 1977-03-06 1977-06-03
Staatssecretaris voor Huisvesting, toegevoegd aan de Minister van Brusselse Aangelegenheden Van Aal Enrique PSC 1977-03-06 1977-06-03
Staatssecretaris voor Leefmilieu, toegevoegd aan de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin Poma Karel PVV 1977-03-06 1977-06-03
Staatssecretaris voor Streekeconomie en voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse Aangelegenheden Eyskens Mark extraparlementair 1977-03-06 1977-06-03
Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Brusselse Aangelegenheden De Winter August PVV 1977-03-06 1977-06-03
Staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de Minister van Waalse Aangelegenheden Gol Jean PRLW 1977-03-06 1977-06-03
Regeringspartijen Van Tot
CVP 1977-03-06 1977-06-03
PRLW 1977-03-06 1977-06-03
PSC 1977-03-06 1977-06-03
PVV 1977-03-06 1977-06-03

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.