Regering-Poullet (1925-06-17 tot 1926-05-20) (37)

Poullet is regeringsleider, maar wordt niet benoemd als eerste minister wegens de precaire verhouding tot de coalitiepartner BWP. Die titel zal hij pas in december aannemen.

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Poullet Prosper Kath. 1925-06-17 1926-05-20
Minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid Rolin Jacquemyns Edouard extraparlementair 1925-06-17 1926-05-20
Minister van Buitenlandse Zaken Vandervelde Emile BWP 1925-06-17 1926-05-20
Minister van Economische Zaken Poullet Prosper Kath. 1925-06-17 1925-12-10
Minister van Economische Zaken de Liedekerke de Pailhe Pierre Kath. 1925-12-10 1926-02-24
Minister van Financiën Janssen Albert-Edouard extraparlementair 1925-06-17 1926-05-20
Minister van Justitie Tschoffen Paul Kath. 1925-06-17 1925-12-10
Minister van Justitie Poullet Prosper Kath. 1925-12-10 1926-05-20
Minister van Koloniën Carton (de Tournai) Henri Kath. 1925-06-17 1926-05-20
Minister van Landbouw Van de Vyvere Aloïs Kath. 1925-06-17 1926-02-24
Minister van Landbouw de Liedekerke de Pailhe Pierre Kath. 1926-02-24 1926-05-20
Minister van Landsverdediging Kestens Prosper extraparlementair 1925-06-17 1926-01-16
Minister van Landsverdediging Poullet Prosper (ad interim) Kath. 1926-01-16 1926-05-20
Minister van Nijverheid, Arbeid en Maatschappelijke Voorzorg Wauters Joseph BWP 1925-06-17 1926-05-20
Minister van Openbare Werken Laboulle Alfred extraparlementair 1925-06-17 1926-05-20
Minister van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen en Telegrafen Anseele Edouard (sr.) BWP 1925-06-17 1925-12-08
Minister van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen, Telegrafen, Telefonen en Luchtvaart Anseele Edouard (sr.) BWP 1925-12-08 1926-05-20
Minister van Wetenschappen en Kunsten Huysmans Camille BWP 1925-06-17 1926-05-20
Regeringspartijen Van Tot
BWP 1925-06-17 1926-05-20
Kath. 1925-06-17 1926-05-20

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.