Regering-Martens IX (1991-09-29 tot 1992-03-07) (92)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Martens Wilfried CVP 1991-09-29 1992-01-21
Eerste Minister, belast met Begroting en Wetenschapsbeleid Martens Wilfried CVP 1992-01-21 1992-03-07
Vice-Eerste Minister Wathelet Melchior (sr.) PSC 1991-09-29 1992-03-07
Vice-Eerste Minister Dehaene Jean-Luc CVP 1991-09-29 1992-03-07
Vice-Eerste Minister Claes Willy SP 1991-09-29 1992-03-07
Vice-Eerste Minister Moureaux Philippe PS 1991-09-29 1992-03-07
Minister van Begroting en Wetenschapsbeleid Demeester-De Meyer Wivina CVP 1991-09-29 1992-01-21
Minister van Binnenlandse Zaken, van de Modernisering van de Openbare Diensten, en van de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen Tobback Louis SP 1991-09-29 1992-03-07
Minister van Buitenlandse Handel Urbain Robert PS 1991-09-29 1992-03-07
Minister van Buitenlandse Zaken Eyskens Mark CVP 1991-09-29 1992-03-07
Minister van Economische Zaken en het Plan, belast met de Herstructurering van het Ministerie van Onderwijs Claes Willy SP 1991-09-29 1992-03-07
Minister van Financiën Maystadt Philippe PSC 1991-09-29 1992-03-07
Minister van Institutionele Hervormingen, belast met de Herstructurering van het Ministère de l'Éducation nationale en het Ministerie van het Brusselse Gewest Moureaux Philippe PS 1991-09-29 1992-03-07
Minister van Justitie en Middenstand Wathelet Melchior (sr.) PSC 1991-09-29 1992-03-07
Minister van Landsverdediging Coëme Guy PS 1991-09-29 1992-03-07
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Derycke Erik SP 1991-09-29 1992-03-07
Minister van Openbaar Ambt Langendries Raymond PSC 1991-09-29 1992-03-07
Minister van Pensioenen Mottard Gilbert extraparlementair 1991-09-29 1992-03-07
Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie Colla Marcel SP 1991-09-29 1992-03-07
Minister van Sociale Zaken Busquin Philippe PS 1991-09-29 1992-01-25
Minister van Sociale Zaken Moureaux Philippe PS 1992-01-25 1992-03-07
Minister van Tewerkstelling en Arbeid Van den Brande Luc CVP 1991-09-29 1992-01-21
Minister van Verkeerswezen en Institutionele Hervormingen Dehaene Jean-Luc CVP 1991-09-29 1992-03-07
Minister, Adjunct voor Wetenschapsbeleid Derycke Erik SP 1991-09-29 1992-03-07
Staatssecretaris voor de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, toegevoegd aan de Minister van Middenstand Dupré Jozef CVP 1991-09-29 1992-03-07
Staatssecretaris voor Energie, toegevoegd aan de Minister van Economische Zaken Deworme Elie PS 1991-09-29 1992-03-07
Staatssecretaris voor Europa 1992, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Handel Lizin Anne-Marie extraparlementair 1991-09-29 1992-03-07
Staatssecretaris voor Europese Zaken en Landbouw, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Betrekkingen De Keersmaeker Paul CVP 1991-09-29 1992-03-07
Staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen, toegevoegd aan de Minister van Institutionele Hervormingen J.-L. Dehaene, en belast met de Herstructurering van het Ministerie van Openbare Werken, toegevoegd aan de Minister van Verkeerswezen Dupré Jozef CVP 1991-09-29 1992-03-07
Staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie, toegevoegd aan de Eerste Minister Smet Miet CVP 1991-09-29 1992-03-07
Staatssecretaris voor Middenstand en voor de Oorlogsslachtoffers, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Middenstand Mainil Pierre PSC 1991-09-29 1992-03-07
Staatssecretaris voor Pensioenen, toegevoegd aan de Minister van Pensioenen Detiège Leona SP 1991-09-29 1992-01-21
Staatssecretaris voor Tewerkstelling en Arbeid, toegevoegd aan de Eerste Minister Smet Miet CVP 1992-01-21 1992-03-07
Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en, wat betreft het Rijksfonds voor Sociale Reclassering van de Mindervaliden, aan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid Delizée Roger PS 1991-09-29 1992-03-07
Regeringspartijen Van Tot
CVP 1991-09-29 1992-03-07
PS 1991-09-29 1992-03-07
PSC 1991-09-29 1992-03-07
SP 1991-09-29 1992-03-07

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.