Regering-Martens IV (1980-10-22 tot 1981-04-06) (86)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Martens Wilfried CVP 1980-10-22 1981-04-06
Vice-Eerste Minister Spitaels Guy PS 1980-10-22 1981-02-26
Vice-Eerste Minister Claes Willy SP 1980-10-22 1981-04-06
Vice-Eerste Minister Desmarets José PSC 1980-10-22 1981-04-06
Vice-Eerste Minister Mathot Guy PS 1981-02-26 1981-04-06
Minister van Begroting Mathot Guy PS 1981-02-26 1981-04-06
Minister van Binnenlandse Zaken Busquin Philippe PS 1981-02-26 1981-04-06
Minister van Binnenlandse Zaken en Begroting Mathot Guy PS 1980-10-22 1981-02-26
Minister van Buitenlandse Handel Urbain Robert PS 1980-10-22 1981-04-06
Minister van Buitenlandse Zaken Nothomb Charles-Ferdinand PSC 1980-10-22 1981-04-06
Minister van de Franse Gemeenschap Hansenne Michel PSC 1980-10-22 1981-04-06
Minister van de Vlaamse Gemeenschap Galle Marc SP 1980-10-22 1981-04-06
Minister van de Vlaamse Gemeenschap en Adjunct voor Nationale Opvoeding Geens Gaston CVP 1980-10-22 1981-04-06
Minister van Economische Zaken Claes Willy SP 1980-10-22 1981-04-06
Minister van Financiën Eyskens Mark CVP 1980-10-22 1981-04-06
Minister van het Brusselse Gewest Degroeve André PS 1980-10-22 1981-04-06
Minister van het Waalse Gewest Dehousse Jean-Maurice PS 1980-10-22 1981-04-06
Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen Moureaux Philippe extraparlementair 1980-10-22 1981-04-06
Minister van Landbouw Lavens Albert CVP 1980-10-22 1981-04-06
Minister van Landsverdediging Swaelen Frank CVP 1980-10-22 1981-04-06
Minister van Middenstand, van het Plan en Adjunct voor de Franse Gemeenschap Desmarets José PSC 1980-10-22 1981-04-06
Minister van Nationale Opvoeding Calewaert Willy SP 1980-10-22 1981-04-06
Minister van Nationale Opvoeding Busquin Philippe PS 1980-10-22 1981-04-06
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Coens Daniël CVP 1980-10-22 1981-04-06
Minister van Openbaar Ambt en Wetenschapsbeleid, belast met de Coördinatie van het Leefmilieubeleid Maystadt Philippe PSC 1980-10-22 1981-04-06
Minister van Openbare Werken en Institutionele Hervormingen Chabert Jozef (Jos) CVP 1980-10-22 1981-04-06
Minister van Pensioenen Mainil Pierre PSC 1980-10-22 1981-04-06
Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie Willockx Freddy SP 1980-10-22 1981-04-06
Minister van Sociale Voorzorg en Volksgezondheid Dhoore Luciaan (Luc) CVP 1980-10-22 1981-04-06
Minister van Tewerkstelling en Arbeid De Wulf Roger SP 1980-10-22 1981-04-06
Minister van Verkeerswezen Spitaels Guy PS 1980-10-22 1981-02-26
Minister van Verkeerswezen Féaux Valmy PS 1981-02-26 1981-04-06
Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap, toegevoegd aan de heer Geens, Minister van de Vlaamse Gemeenschap De Backer-Van Ocken Rika CVP 1980-10-22 1981-04-06
Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap, toegevoegd aan de heer Geens, Minister van de Vlaamse Gemeenschap Akkermans Paul CVP 1980-10-22 1981-04-06
Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap, toegevoegd aan de heer Geens, Minister van de Vlaamse Gemeenschap Steyaert Hendrika (Rika) CVP 1980-10-22 1981-04-06
Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest Goor-Eyben Cécile PSC 1980-10-22 1981-04-06
Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest De Pauw-Deveen Lydia SP 1980-10-22 1981-04-06
Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Deworme Elie PS 1980-10-22 1981-02-26
Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Wathelet Melchior (sr.) PSC 1980-10-22 1981-04-06
Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Coëme Guy extraparlementair 1981-02-26 1981-04-06
Regeringspartijen Van Tot
CVP 1980-10-22 1981-04-06
PS 1980-10-22 1981-04-06
PSC 1980-10-22 1981-04-06
SP 1980-10-22 1981-04-06

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.