Regering-Martens III (1980-05-18 tot 1980-10-22) (85)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Martens Wilfried CVP 1980-05-18 1980-10-22
Vice-Eerste Minister Spitaels Guy PS 1980-05-18 1980-10-22
Vice-Eerste Minister Vanderpoorten Herman PVV 1980-05-18 1980-10-22
Minister van Begroting en Adjunct voor Nationale Opvoeding Geens Gaston CVP 1980-05-18 1980-10-22
Minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele hervormingen Moureaux Philippe extraparlementair 1980-05-18 1980-10-22
Minister van Buitenlandse Handel Urbain Robert PS 1980-05-18 1980-10-22
Minister van Buitenlandse Zaken Nothomb Charles-Ferdinand PSC 1980-05-18 1980-10-22
Minister van de Franse Gemeenschap Hansenne Michel PSC 1980-05-18 1980-10-22
Minister van de Vlaamse Gemeenschap Kempinaire André PVV 1980-05-18 1980-10-22
Minister van de Vlaamse Gemeenschap De Backer-Van Ocken Rika CVP 1980-05-18 1980-10-22
Minister van de Vlaamse Gemeenschap Galle Marc SP 1980-05-18 1980-10-22
Minister van Economische Zaken, lid van het Kernkabinet voor Algemeen Beleid Claes Willy SP 1980-05-18 1980-10-22
Minister van Financiën Hatry Paul extraparlementair 1980-06-29 1980-10-22
Minister van Financiën, lid van het Kernkabinet voor Algemeen Beleid Henrion Robert PRL 1980-05-18 1980-06-29
Minister van het Brusselse Gewest Goor-Eyben Cécile PSC 1980-05-18 1980-10-22
Minister van het Plan en van Wetenschapsbeleid, lid van het Kernkabinet voor Algemeen Beleid Desmarets José PSC 1980-05-18 1980-10-22
Minister van het Waalse Gewest Dehousse Jean-Maurice PS 1980-05-18 1980-10-22
Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen Vanderpoorten Herman PVV 1980-05-18 1980-10-22
Minister van Landbouw en Middenstand Lavens Albert CVP 1980-05-18 1980-10-22
Minister van Landsverdediging Poswick Charles PRL 1980-05-18 1980-06-29
Minister van Landsverdediging, lid van het Kernkabinet voor Algemeen Beleid Poswick Charles PRL 1980-06-29 1980-10-22
Minister van Nationale Opvoeding Calewaert Willy SP 1980-05-18 1980-10-22
Minister van Nationale Opvoeding Mathot Guy PS 1980-05-18 1980-10-22
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Eyskens Mark CVP 1980-05-18 1980-10-22
Minister van Openbaar Ambt Deworme Elie PS 1980-05-18 1980-10-22
Minister van Openbare Werken, lid van het Kernkabinet voor Algemeen Beleid Chabert Jozef (Jos) CVP 1980-05-18 1980-10-22
Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie en van Pensioenen De Croo Herman PVV 1980-05-18 1980-10-22
Minister van Sociale Voorzorg Dhoore Luciaan (Luc) CVP 1980-05-18 1980-10-22
Minister van Tewerkstelling en Arbeid De Wulf Roger SP 1980-05-18 1980-10-22
Minister van Verkeerswezen Spitaels Guy PS 1980-05-18 1980-10-22
Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu Califice Alfred PSC 1980-05-18 1980-10-22
Staatssecretaris voor de Franse Gemeenschap, toegevoegd aan de Minister van de Franse Gemeenschap Demuyter Albert PRL 1980-05-18 1980-10-22
Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap, toegevoegd aan de heer Kempinaire, Minister van de Vlaamse Gemeenschap Herman-Michielsens Lucienne PVV 1980-05-18 1980-10-22
Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap, toegevoegd aan Mevr. De Backer-Van Ocken, Minister van de Vlaamse Gemeenschap Akkermans Paul CVP 1980-05-18 1980-10-22
Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap, toegevoegd aan Mevr. De Backer-Van Ocken, Minister van de Vlaamse Gemeenschap Steyaert Hendrika (Rika) CVP 1980-05-18 1980-10-22
Staatssecretaris voor Financiën, toegevoegd aan de Minister van Financiën Willockx Freddy SP 1980-05-18 1980-10-22
Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest De Winter August PVV 1980-05-18 1980-10-22
Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest Cudell Guy PS 1980-05-18 1980-10-22
Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Mainil Pierre PSC 1980-05-18 1980-10-22
Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Bertouille André PRL 1980-05-18 1980-10-22
Regeringspartijen Van Tot
CVP 1980-05-18 1980-10-22
PRL 1980-05-18 1980-10-22
PS 1980-05-18 1980-10-22
PSC 1980-05-18 1980-10-22
PVV 1980-05-18 1980-10-22
SP 1980-05-18 1980-10-22

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.