Regering-Martens II (1980-01-23 tot 1980-05-18) (84)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Martens Wilfried CVP 1980-01-23 1980-05-18
Vice-Eerste Minister Desmarets José PSC 1980-01-23 1980-05-18
Vice-Eerste Minister Claes Willy BSP 1980-01-23 1980-05-18
Vice-Eerste Minister Spitaels Guy PS 1980-01-23 1980-05-18
Minister van Begroting Spitaels Guy PS 1980-01-23 1980-05-18
Minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele hervormingen Gramme Georges PSC 1980-01-23 1980-05-18
Minister van Buitenlandse Handel Urbain Robert PS 1980-01-23 1980-05-18
Minister van Buitenlandse Zaken Simonet Henri PS 1980-01-23 1980-05-18
Minister van de Franse Gemeenschap Hansenne Michel PSC 1980-01-23 1980-05-18
Minister van de Nederlandse Gemeenschap De Backer-Van Ocken Rika CVP 1980-01-23 1980-05-18
Minister van Economische Zaken Claes Willy BSP 1980-01-23 1980-05-18
Minister van Financiën Geens Gaston CVP 1980-01-23 1980-05-18
Minister van het Brusselse Gewest Goor-Eyben Cécile PSC 1980-01-23 1980-05-18
Minister van het Vlaamse Gewest Galle Marc BSP 1980-01-23 1980-05-18
Minister van het Waalse Gewest Dehousse Jean-Maurice PS 1980-01-23 1980-05-18
Minister van Justitie Van Elslande Renaat CVP 1980-01-23 1980-05-18
Minister van Landbouw en Middenstand Lavens Albert CVP 1980-01-23 1980-05-18
Minister van Landsverdediging Desmarets José PSC 1980-01-23 1980-05-18
Minister van Nationale Opvoeding Hoyaux Jacques PS 1980-01-23 1980-05-18
Minister van Nationale Opvoeding Ramaekers Jef BSP 1980-01-23 1980-05-18
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Eyskens Mark CVP 1980-01-23 1980-05-18
Minister van Openbaar Ambt en Institutionele Hervormingen Calewaert Willy BSP 1980-01-23 1980-05-18
Minister van Openbare Werken Mathot Guy PS 1980-01-23 1980-05-18
Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie Baudson André PS 1980-01-23 1980-05-18
Minister van Sociale Voorzorg en Pensioenen Califice Alfred PSC 1980-01-23 1980-05-18
Minister van Tewerkstelling en Arbeid De Wulf Roger BSP 1980-01-23 1980-05-18
Minister van Verkeerswezen Chabert Jozef (Jos) CVP 1980-01-23 1980-05-18
Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu Dhoore Luciaan (Luc) CVP 1980-01-23 1980-05-18
Minister van Wetenschapsbeleid Gramme Georges PSC 1980-01-23 1980-05-18
Staatssecretaris voor de Franse Gemeenschap, toegevoegd aan de Minister van de Franse Gemeenschap Degroeve André PS 1980-01-23 1980-05-18
Staatssecretaris voor de Nederlandse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Vlaamse Gewest en voor de Communautaire Bevoegdheden toegevoegd aan de Minister van de Nederlandse Gemeenschap Akkermans Paul CVP 1980-01-23 1980-05-18
Staatssecretaris voor de Nederlandse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Vlaamse Gewest en voor de Communautaire Bevoegdheden toegevoegd aan de Minister van de Nederlandse Gemeenschap Coens Daniël CVP 1980-01-23 1980-05-18
Staatssecretaris voor de Nederlandse Gemeenschap, toegevoegd aan de Minister van de Nederlandse Gemeenschap Steyaert Hendrika (Rika) CVP 1980-01-23 1980-05-18
Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest Cudell Guy PS 1980-01-23 1980-05-18
Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest De Pauw-Deveen Lydia BSP 1980-01-23 1980-05-18
Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Maystadt Philippe PSC 1980-01-23 1980-05-18
Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Anselme Bernard PS 1980-01-23 1980-05-18
Regeringspartijen Van Tot
BSP 1980-01-23 1980-05-18
CVP 1980-01-23 1980-05-18
PS 1980-01-23 1980-05-18
PSC 1980-01-23 1980-05-18

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.