Regering-Martens I (1979-04-03 tot 1980-01-23) (83)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Martens Wilfried CVP 1979-04-03 1980-01-23
Vice-Eerste Minister Vanden Boeynants Paul PSC 1979-04-03 1979-10-15
Vice-Eerste Minister Claes Willy BSP 1979-04-03 1980-01-23
Vice-Eerste Minister Spitaels Guy PS 1979-04-03 1980-01-23
Vice-Eerste Minister Desmarets José PSC 1979-10-15 1980-01-23
Minister van Begroting Spitaels Guy PS 1979-04-03 1980-01-23
Minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele hervormingen Gramme Georges PSC 1979-04-03 1980-01-23
Minister van Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Outers Lucien FDF 1979-04-03 1980-01-16
Minister van Buitenlandse Zaken Simonet Henri PS 1979-04-03 1980-01-23
Minister van de Franse Gemeenschap Hansenne Michel PSC 1979-04-03 1980-01-23
Minister van de Nederlandse Gemeenschap De Backer-Van Ocken Rika CVP 1979-04-03 1980-01-23
Minister van Economische Zaken Claes Willy BSP 1979-04-03 1980-01-23
Minister van Financiën Geens Gaston CVP 1979-04-03 1980-01-23
Minister van het Brusselse Gewest Defosset Léon FDF 1979-04-03 1980-01-16
Minister van het Vlaamse Gewest Galle Marc BSP 1979-04-03 1980-01-23
Minister van het Waalse Gewest Dehousse Jean-Maurice PS 1979-04-03 1980-01-23
Minister van Justitie Van Elslande Renaat CVP 1979-04-03 1980-01-23
Minister van Landbouw en Middenstand Lavens Albert CVP 1979-04-03 1980-01-23
Minister van Landsverdediging Vanden Boeynants Paul PSC 1979-04-03 1979-10-15
Minister van Landsverdediging Desmarets José PSC 1979-10-15 1980-01-23
Minister van Nationale Opvoeding Hoyaux Jacques PS 1979-04-03 1980-01-23
Minister van Nationale Opvoeding Ramaekers Jef BSP 1979-04-03 1980-01-23
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Eyskens Mark CVP 1979-04-03 1980-01-23
Minister van Openbaar Ambt en Institutionele Hervormingen Calewaert Willy BSP 1979-04-03 1980-01-23
Minister van Openbare Werken Mathot Guy PS 1979-04-03 1980-01-23
Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie Urbain Robert PS 1979-04-03 1980-01-23
Minister van Sociale Voorzorg en Pensioenen Califice Alfred PSC 1979-04-03 1980-01-23
Minister van Tewerkstelling en Arbeid De Wulf Roger BSP 1979-04-03 1980-01-23
Minister van Verkeerswezen Chabert Jozef (Jos) CVP 1979-04-03 1980-01-23
Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu Dhoore Luciaan (Luc) CVP 1979-04-03 1980-01-23
Staatssecretaris voor de Franse Gemeenschap, toegevoegd aan de Minister van de Franse Gemeenschap Persoons François FDF 1979-04-03 1980-01-16
Staatssecretaris voor de Nederlandse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Vlaamse Gewest en voor de Communautaire Bevoegdheden toegevoegd aan de Minister van de Nederlandse Gemeenschap Coens Daniël CVP 1979-07-11 1980-01-23
Staatssecretaris voor de Nederlandse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Vlaamse Gewest en voor de Communautaire Bevoegdheden toegevoegd aan de Minister van de Nederlandse Gemeenschap Akkermans Paul CVP 1979-07-11 1980-01-23
Staatssecretaris voor de Nederlandse Gemeenschap, toegevoegd aan de Minister van de Nederlandse Gemeenschap Steyaert Hendrika (Rika) CVP 1979-04-03 1980-01-23
Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest Cudell Guy PS 1979-04-03 1980-01-23
Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest De Pauw-Deveen Lydia BSP 1979-04-03 1980-01-23
Staatssecretaris voor het Vlaamse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Vlaamse Gewest Akkermans Paul CVP 1979-04-03 1979-07-11
Staatssecretaris voor het Vlaamse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Vlaamse Gewest Coens Daniël CVP 1979-04-03 1979-07-11
Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Humblet Antoine PSC 1979-04-03 1979-10-15
Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Anselme Bernard PS 1979-04-03 1980-01-23
Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Maystadt Philippe PSC 1979-10-15 1980-01-23
Regeringspartijen Van Tot
BSP 1979-04-03 1980-01-23
CVP 1979-04-03 1980-01-23
FDF 1979-04-03 1980-01-16
PS 1979-04-03 1980-01-23
PSC 1979-04-03 1980-01-23

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.