Regering-Harmel (1965-07-28 tot 1966-03-19) (73)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister, belast met de Coördinatie van het Wetenschapsbeleid Harmel Pierre CVP-PSC 1965-07-28 1966-03-19
Vice-Eerste Minister, belast met de Coördinatie van het Economisch Beleid Spinoy Antoon BSP-PSB 1965-07-28 1966-03-19
Minister van Binnenlandse Zaken Vranckx Alfons BSP-PSB 1965-07-28 1966-03-19
Minister van Buitenlandse Zaken, belast met de Coördinatie van het Buitenlands Beleid Spaak Paul-Henri BSP-PSB 1965-07-28 1966-03-19
Minister van Economische Zaken Pierson Marc-Antoine BSP-PSB 1965-07-28 1966-03-19
Minister van Financiën Eyskens Gaston CVP-PSC 1965-07-28 1966-03-19
Minister van het Gezin en van de Huisvesting De Riemaecker-Legot Marguerite CVP-PSC 1965-07-28 1966-03-19
Minister van Justitie Wigny Pierre CVP-PSC 1965-07-28 1966-03-19
Minister van Landbouw Héger Charles CVP-PSC 1965-07-28 1966-03-19
Minister van Landsverdediging Moyersoen Ludovic CVP-PSC 1965-07-28 1966-03-19
Minister van Middenstand d'Alcantara Adhémar CVP-PSC 1965-07-28 1966-03-19
Minister van Nationale Opvoeding Dehousse Fernand BSP-PSB 1965-07-28 1966-03-19
Minister van Openbare Werken De Saeger Jozef (Jos) CVP-PSC 1965-07-28 1966-03-19
Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie Anseele Eduardus (jr.) BSP-PSB 1965-07-28 1966-03-19
Minister van Sociale Voorzorg Brouhon Hervé BSP-PSB 1965-07-28 1966-03-19
Minister van Tewerkstelling en Arbeid Servais Léon CVP-PSC 1965-07-28 1966-03-19
Minister van Verkeerswezen Urbain Yves CVP-PSC 1965-07-28 1966-03-19
Minister van Volksgezondheid Bertrand Alfred CVP-PSC 1965-07-28 1966-03-19
Minister-Ondervoorzitter van de Raad, belast met de Coördinatie van het Infrastructuurbeleid Leburton Edmond BSP-PSB 1965-07-28 1966-03-19
Minister-Ondervoorzitter van de Raad, belast met de Coördinatie van het Sociaal Beleid Segers Paul-Willem CVP-PSC 1965-07-28 1966-03-19
Minister-Staatssecretaris voor de Franse Cultuur de Stexhe Paul CVP-PSC 1965-07-28 1966-03-19
Minister-Staatssecretaris voor de Nederlandse Cultuur De Clerck Albert CVP-PSC 1965-07-28 1966-03-19
Minister-Staatssecretaris voor Europese Zaken, Adjunct bij de Minister van Buitenlandse Zaken Fayat Henri BSP-PSB 1965-07-28 1966-03-19
Minister-Staatssecretaris voor Nationale Opvoeding Van Bogaert Elie BSP-PSB 1965-08-10 1966-03-19
Minister-Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel, Adjunct bij de Minister van Buitenlandse Zaken Adam Ernest CVP-PSC 1965-07-28 1966-03-19
Minister-Staatssecretaris, Adjunct bij de Eerste Minister voor het Openbaar Ambt Van Cauwenberghe André BSP-PSB 1965-07-28 1966-03-19
Minister-Staatssecretaris, Adjunct bij de Minister van Financiën Scokaert Alfred extraparlementair 1965-07-28 1966-03-19
Minister-Staatssecretaris, Adjunct bij de Minister van Nationale Opvoeding Van Bogaert Elie BSP-PSB 1965-07-28 1965-08-10
Regeringspartijen Van Tot
BSP-PSB 1965-07-28 1966-03-19
CVP-PSC 1965-07-28 1966-03-19

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.