Regering-Eyskens Mark (1981-04-06 tot 1981-12-17) (87)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Eyskens Mark CVP 1981-04-06 1981-12-17
Vice-Eerste Minister Mathot Guy PS 1981-04-06 1981-12-17
Vice-Eerste Minister Desmarets José PSC 1981-04-06 1981-12-17
Vice-Eerste Minister Claes Willy SP 1981-04-06 1981-12-17
Minister van Begroting Mathot Guy PS 1981-04-06 1981-12-17
Minister van Binnenlandse Zaken Busquin Philippe PS 1981-04-06 1981-12-17
Minister van Buitenlandse Handel Urbain Robert PS 1981-04-06 1981-12-17
Minister van Buitenlandse Zaken Nothomb Charles-Ferdinand PSC 1981-04-06 1981-12-17
Minister van de Franse Gemeenschap Hansenne Michel PSC 1981-04-06 1981-12-17
Minister van de Vlaamse Gemeenschap Galle Marc SP 1981-04-06 1981-12-17
Minister van de Vlaamse Gemeenschap en Adjunct voor Nationale Opvoeding Geens Gaston CVP 1981-04-06 1981-12-17
Minister van Economische Zaken Claes Willy SP 1981-04-06 1981-12-17
Minister van Financiën Vandeputte Robert extraparlementair 1981-04-06 1981-12-17
Minister van het Brusselse Gewest Degroeve André PS 1981-04-06 1981-12-17
Minister van het Waalse Gewest Dehousse Jean-Maurice PS 1981-04-06 1981-12-17
Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen Moureaux Philippe extraparlementair 1981-04-06 1981-12-17
Minister van Landbouw Lavens Albert CVP 1981-04-06 1981-12-17
Minister van Landsverdediging Swaelen Frank CVP 1981-04-06 1981-12-17
Minister van Middenstand, van het Plan en Adjunct voor de Franse Gemeenschap Desmarets José PSC 1981-04-06 1981-12-17
Minister van Nationale Opvoeding Busquin Philippe PS 1981-04-06 1981-12-17
Minister van Nationale Opvoeding Calewaert Willy SP 1981-04-06 1981-12-17
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Coens Daniël CVP 1981-04-06 1981-12-17
Minister van Openbaar Ambt en Wetenschapsbeleid, belast met de Coördinatie van het Leefmilieubeleid Maystadt Philippe PSC 1981-04-06 1981-12-17
Minister van Openbare Werken en Institutionele Hervormingen Chabert Jozef (Jos) CVP 1981-04-06 1981-12-17
Minister van Pensioenen Mainil Pierre PSC 1981-04-06 1981-12-17
Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie Willockx Freddy SP 1981-04-06 1981-12-17
Minister van Sociale Voorzorg en Volksgezondheid Dhoore Luciaan (Luc) CVP 1981-04-06 1981-12-17
Minister van Tewerkstelling en Arbeid De Wulf Roger SP 1981-04-06 1981-12-17
Minister van Verkeerswezen Féaux Valmy PS 1981-04-06 1981-12-17
Staatssecretaris, toegevoegd aan de heer Geens, Minister van de Vlaamse Gemeenschap De Backer-Van Ocken Rika CVP 1981-04-06 1981-12-17
Staatssecretaris, toegevoegd aan de heer Geens, Minister van de Vlaamse Gemeenschap Akkermans Paul CVP 1981-04-06 1981-12-17
Staatssecretaris, toegevoegd aan de heer Geens, Minister van de Vlaamse Gemeenschap Steyaert Hendrika (Rika) CVP 1981-04-06 1981-12-17
Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest Goor-Eyben Cécile PSC 1981-04-06 1981-12-17
Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest De Pauw-Deveen Lydia SP 1981-04-06 1981-12-17
Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Wathelet Melchior (sr.) PSC 1981-04-06 1981-12-17
Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest Coëme Guy extraparlementair 1981-04-06 1981-12-17
Regeringspartijen Van Tot
CVP 1981-04-06 1981-12-17
PS 1981-04-06 1981-12-17
PSC 1981-04-06 1981-12-17
SP 1981-04-06 1981-12-17

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.