Regering-Dehaene I (1992-03-07 tot 1995-06-23) (93)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister Dehaene Jean-Luc CVP 1992-03-07 1995-06-23
Vice-Eerste Minister Coëme Guy PS 1992-03-07 1994-01-21
Vice-Eerste Minister Claes Willy SP 1992-03-07 1994-10-10
Vice-Eerste Minister Wathelet Melchior (sr.) PSC 1992-03-07 1995-06-23
Vice-Eerste Minister Van Rompuy Herman CVP 1993-09-05 1995-06-23
Vice-Eerste Minister Di Rupo Elio PS 1994-01-23 1995-06-23
Vice-Eerste Minister Vandenbroucke Frank SP 1994-10-10 1995-03-22
Vice-Eerste Minister Vande Lanotte Johan SP 1995-03-22 1995-06-23
Minister van Begroting Offeciers-Van de Wiele Mieke extraparlementair 1992-03-07 1993-09-05
Minister van Begroting Van Rompuy Herman CVP 1993-09-05 1995-06-23
Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken Tobback Louis SP 1992-03-07 1994-10-10
Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken Vande Lanotte Johan SP 1994-10-10 1995-06-23
Minister van Buitenlandse Handel en Europese Zaken Urbain Robert PS 1992-03-07 1995-06-23
Minister van Buitenlandse Zaken Claes Willy SP 1992-03-07 1994-10-10
Minister van Buitenlandse Zaken Vandenbroucke Frank SP 1994-10-10 1995-03-22
Minister van Buitenlandse Zaken en van Ontwikkelingssamenwerking Derycke Erik SP 1995-03-22 1995-06-23
Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw Bourgeois André CVP 1992-03-07 1995-06-23
Minister van Financiën Maystadt Philippe PSC 1992-03-07 1995-06-23
Minister van Justitie en Economische Zaken Wathelet Melchior (sr.) PSC 1992-03-07 1995-06-23
Minister van Landsverdediging Delcroix Leo CVP 1992-03-07 1994-12-08
Minister van Landsverdediging Pinxten Karel CVP 1994-12-08 1995-06-23
Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu Onkelinx Laurette PS 1992-03-07 1993-05-04
Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu De Galan Magda PS 1993-05-04 1994-01-23
Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu Santkin Jacques PS 1994-01-23 1995-06-06
Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu De Galan Magda PS 1995-06-06 1995-06-23
Minister van Pensioenen Willockx Freddy SP 1992-03-07 1994-07-18
Minister van Pensioenen Colla Marcel SP 1994-07-18 1995-06-23
Minister van Sociale Zaken Moureaux Philippe PS 1992-03-07 1993-05-04
Minister van Sociale Zaken Anselme Bernard PS 1993-05-04 1994-01-23
Minister van Sociale Zaken De Galan Magda PS 1994-01-23 1995-06-23
Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen Smet Miet CVP 1992-03-07 1995-06-23
Minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven Coëme Guy PS 1992-03-07 1994-01-21
Minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven Di Rupo Elio PS 1994-01-23 1995-06-23
Minister van Wetenschapsbeleid Dehousse Jean-Maurice PS 1992-03-07 1994-01-23
Minister van Wetenschapsbeleid, belast met Infrastructuur Dehousse Jean-Maurice PS 1994-01-23 1994-12-23
Minister van Wetenschapsbeleid, belast met Infrastructuur Daerden Michel PS 1994-12-23 1995-06-23
Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Derycke Erik SP 1992-03-07 1995-03-22
Regeringspartijen Van Tot
CVP 1992-03-07 1995-06-23
PS 1992-03-07 1995-06-23
PSC 1992-03-07 1995-06-23
SP 1992-03-07 1995-06-23

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.