Regering-De Croo (2020-10-01 tot ) (105)

Noot: op 24 januari 2021 wijzigde ook de titel van "Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris", maar dan enkel in het Nederlands. Sinds dat moment luidt de officiële benaming "Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris".

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister De Croo Alexander Open VLD 2020-10-01
Vice-Eerste Minister Dermagne Pierre-Yves PS 2020-10-01
Vice-Eerste Minister Wilmès Sophie MR 2020-10-01
Vice-Eerste Minister Gilkinet Georges Ecolo 2020-10-01
Vice-Eerste Minister Van Peteghem Vincent CD&V 2020-10-01
Vice-Eerste Minister Vandenbroucke Frank sp.a 2020-10-01
Vice-Eerste Minister De Sutter Petra Groen 2020-10-01
Vice-Eerste Minister Van Quickenborne Vincent Open VLD 2020-10-01
Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post De Sutter Petra Groen 2020-10-01
Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Verlinden Annelies CD&V 2020-10-01
Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen Wilmès Sophie MR 2020-10-01
Minister van Defensie Dedonder Ludivine PS 2020-10-01
Minister van Economie en Werk Dermagne Pierre-Yves PS 2020-10-01
Minister van Energie Van der Straeten Tinne Groen 2020-10-01
Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding Van Peteghem Vincent CD&V 2020-10-01
Minister van Justitie en Noordzee Van Quickenborne Vincent Open VLD 2021-01-24
Minister van Justitie, belast met Noordzee Van Quickenborne Vincent Open VLD 2020-10-01 2021-01-24
Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal Khattabi Zakia Ecolo 2020-10-01
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Clarinval David MR 2020-10-01
Minister van Mobiliteit Gilkinet Georges Ecolo 2020-10-01
Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Kitir Meryame sp.a 2021-01-24
Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden Kitir Meryame sp.a 2020-10-01 2021-01-24
Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris Lalieux Karine PS 2020-10-01
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Vandenbroucke Frank sp.a 2020-10-01
Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit Schlitz Sarah Ecolo 2020-10-01
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Mahdi Sammy CD&V 2020-10-01
Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee De Bleeker Eva Open VLD 2021-01-24
Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie, belast met Noordzee De Bleeker Eva Open VLD 2020-10-01 2021-01-24
Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister Michel Mathieu MR 2020-10-01
Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk Dermine Thomas PS 2020-10-01
Regeringspartijen Van Tot
CD&V 2020-10-01
Ecolo 2020-10-01
Groen 2020-10-01
MR 2020-10-01
Open VLD 2020-10-01
PS 2020-10-01
sp.a 2020-10-01

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.