Regering-De Croo (2020-10-01 tot ) (105)

Noot: op 24 januari 2021 wijzigde ook de titel van "Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris", maar dan enkel in het Nederlands. Sinds dat moment luidt de officiële benaming "Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris".

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister De Croo Alexander Open VLD 2020-10-01 2022-04-22
Eerste Minister De Croo Alexander Open VLD 2022-07-15
Eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken De Croo Alexander Open VLD 2022-04-22 2022-07-15
Vice-Eerste Minister Dermagne Pierre-Yves PS 2020-10-01
Vice-Eerste Minister Wilmès Sophie MR 2020-10-01 2022-07-15
Vice-Eerste Minister Gilkinet Georges Ecolo 2020-10-01
Vice-Eerste Minister Van Peteghem Vincent CD&V 2020-10-01
Vice-Eerste Minister Vandenbroucke Frank sp.a 2020-10-01
Vice-Eerste Minister De Sutter Petra Groen 2020-10-01
Vice-Eerste Minister Van Quickenborne Vincent Open VLD 2020-10-01 2023-10-22
Vice-Eerste Minister Clarinval David MR 2022-07-15
Vice-Eerste Minister Van Tigchelt Paul Open VLD 2023-10-22
Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post De Sutter Petra Groen 2020-10-01
Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Verlinden Annelies CD&V 2020-10-01
Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen Wilmès Sophie MR 2020-10-01 2022-04-22
Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen Lahbib Hadja MR 2022-07-15
Minister van Defensie Dedonder Ludivine PS 2020-10-01
Minister van Economie en Werk Dermagne Pierre-Yves PS 2020-10-01
Minister van Energie Van der Straeten Tinne Groen 2020-10-01
Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding Van Peteghem Vincent CD&V 2020-10-01 2022-06-28
Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en met de Nationale Loterij Van Peteghem Vincent CD&V 2022-06-28
Minister van Justitie en Noordzee Van Quickenborne Vincent Open VLD 2021-01-24 2023-10-22
Minister van Justitie en Noordzee Van Tigchelt Paul Open VLD 2023-10-22
Minister van Justitie, belast met Noordzee Van Quickenborne Vincent Open VLD 2020-10-01 2021-01-24
Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal Khattabi Zakia Ecolo 2020-10-01
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Clarinval David MR 2020-10-01 2022-04-22
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Clarinval David MR 2022-07-15
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, belast met Buitenlandse Handel Clarinval David MR 2022-04-22 2022-07-15
Minister van Mobiliteit Gilkinet Georges Ecolo 2020-10-01
Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Kitir Meryame sp.a 2021-01-24 2022-10-20
Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Gennez Caroline sp.a 2022-12-17
Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden Kitir Meryame sp.a 2020-10-01 2021-01-24
Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris Lalieux Karine PS 2020-10-01
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Vandenbroucke Frank sp.a 2020-10-01 2022-10-20
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Vandenbroucke Frank sp.a 2022-12-17
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Vandenbroucke Frank sp.a 2022-10-20 2022-12-17
Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit Schlitz Sarah Ecolo 2020-10-01 2023-04-26
Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit Leroy Marie-Colline Ecolo 2023-05-02
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Mahdi Sammy CD&V 2020-10-01 2022-06-28
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing de Moor Nicole CD&V 2022-06-28
Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee De Bleeker Eva Open VLD 2021-01-24 2022-11-18
Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee Bertrand Alexia Open VLD 2022-11-18
Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie, belast met Noordzee De Bleeker Eva Open VLD 2020-10-01 2021-01-24
Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, belast met de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste Minister Michel Mathieu MR 2022-04-22 2022-07-15
Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister Michel Mathieu MR 2020-10-01 2022-04-22
Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister Michel Mathieu MR 2022-07-15
Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk Dermine Thomas PS 2020-10-01
Regeringspartijen Van Tot
CD&V 2020-10-01
Ecolo 2020-10-01
Groen 2020-10-01
MR 2020-10-01
Open VLD 2020-10-01
PS 2020-10-01
sp.a 2020-10-01

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.