Regering-De Croo (2020-10-01 tot ) (105)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister De Croo Alexander Open VLD 2020-10-01
Vice-Eerste Minister Dermagne Pierre-Yves PS 2020-10-01
Vice-Eerste Minister Wilmès Sophie MR 2020-10-01
Vice-Eerste Minister Gilkinet Georges Ecolo 2020-10-01
Vice-Eerste Minister Van Peteghem Vincent CD&V 2020-10-01
Vice-Eerste Minister Vandenbroucke Frank sp.a 2020-10-01
Vice-Eerste Minister De Sutter Petra Groen 2020-10-01
Vice-Eerste Minister Van Quickenborne Vincent Open VLD 2020-10-01
Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post De Sutter Petra Groen 2020-10-01
Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Verlinden Annelies CD&V 2020-10-01
Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen Wilmès Sophie MR 2020-10-01
Minister van Defensie Dedonder Ludivine PS 2020-10-01
Minister van Economie en Werk Dermagne Pierre-Yves PS 2020-10-01
Minister van Energie Van der Straeten Tinne Groen 2020-10-01
Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding Van Peteghem Vincent CD&V 2020-10-01
Minister van Justitie, belast met Noordzee Van Quickenborne Vincent Open VLD 2020-10-01
Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal Khattabi Zakia Ecolo 2020-10-01
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Clarinval David MR 2020-10-01
Minister van Mobiliteit Gilkinet Georges Ecolo 2020-10-01
Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden Kitir Meryame sp.a 2020-10-01
Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris Lalieux Karine PS 2020-10-01
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Vandenbroucke Frank sp.a 2020-10-01
Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit Schlitz Sarah Ecolo 2020-10-01
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Mahdi Sammy CD&V 2020-10-01
Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie, belast met Noordzee De Bleeker Eva Open VLD 2020-10-01
Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister Michel Mathieu MR 2020-10-01
Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk Dermine Thomas PS 2020-10-01
Regeringspartijen Van Tot
CD&V 2020-10-01
Ecolo 2020-10-01
Groen 2020-10-01
MR 2020-10-01
Open VLD 2020-10-01
PS 2020-10-01
sp.a 2020-10-01

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.