Regering-De Broqueville IV (1932-12-17 tot 1934-06-12) (44)

Ministerfunctie Naam PartijVan Tot
Eerste Minister de Broqueville Charles Kath. 1932-12-17 1934-06-12
Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg Van Isacker Philippe Kath. 1934-01-10 1934-06-12
Minister van Binnenlandse Zaken Poullet Prosper Kath. 1932-12-17 1934-01-10
Minister van Binnenlandse Zaken Pierlot Hubert Kath. 1934-01-10 1934-06-12
Minister van Buitenlandse Zaken Hymans Paul Lib. 1932-12-17 1934-06-12
Minister van Financiën Jaspar Henri Kath. 1932-12-17 1934-06-12
Minister van Justitie Janson Paul-Emile Lib. 1932-12-17 1934-06-12
Minister van Koloniën Tschoffen Paul Kath. 1932-12-17 1934-06-12
Minister van Landbouw Sap Gustave Kath. 1934-01-10 1934-06-12
Minister van Landbouw en Middenstand Sap Gustave Kath. 1932-12-17 1934-01-10
Minister van Landsverdediging Devèze Albert Lib. 1932-12-17 1934-06-12
Minister van Maatschappelijke Voorzorg en Volksgezondheid Carton de Wiart Henry Kath. 1932-12-17 1934-01-10
Minister van Nijverheid en Arbeid Van Isacker Philippe Kath. 1932-12-17 1934-01-10
Minister van Nijverheid, Middenstand en Binnenlandse Handel Van Cauwelaert Franciscus (Frans) Kath. 1934-01-10 1934-06-12
Minister van Openbaar Onderwijs Lippens Maurice Lib. 1932-12-17 1934-06-12
Minister van Openbare Werken Sap Gustave Kath. 1932-12-17 1934-06-12
Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie Poullet Prosper Kath. 1932-12-17 1934-01-10
Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie Van Cauwelaert Franciscus (Frans) Kath. 1934-01-10 1934-06-12
Minister van Verkeerswezen Forthomme Pierre Lib. 1932-12-17 1934-06-12
Regeringspartijen Van Tot
Kath. 1932-12-17 1934-06-12
Lib. 1932-12-17 1934-06-12

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.